Sky Charts SK
Dokumentácia k verzií 2.7

Français
Documentation en français
English
English documentation
Portugues
Documentaçao em Portugues
Deutsch
Deutsche dokumentacion
Česky
Česká dokumentace
Polski
Dokumentacja polska
Italianio
Italian documentation
Russian
Russian documentation
Thai
Thai documentation


Popis programu
Kompletná užívateľská príručka
Popis katalógov

Obsah podľa MENU
Mapa
Zoznam objektov Internetové zdroje Online zdroje
SkyView Výpočet polôh asteroidov Mapa horizontu
Kalendár Tlač  
Úpravy
Kopírovanie do schánky alebo súboru Aktualizácia mapy Animácia
Zobrazenie
Priblížiť/oddialiť Priblíženie Popis symbolov
Presun
Hľadanie
Nájdi Rýchla poloha na mape Nová poloha
Nastavenie
Vlastnosti katalógov Vlastnosti hviezd Vlastnosti hmlovín
Vlastnosti planét Vlastnosti komét Vlatnosti asteroidov
Externé katalógy Vlastnosti obrázkov Dátum a čas
Observatórium Parametre mapy Vlastnosti projekcie
Menovky objektov Identifikácia objektov  
Čiary
Sieť RA/Dec Zorné pole Zobraziť spojnice hviezd a hranice súhviezdí
Obrázky
Obrázok DSS Obrázok na pozadí Zobrazenie obrázkov
Teleskop
Menu pre teleskop Rozhranie Encoder Rozhranie Meade
Iné
Funkcie myši Klávesové skratky Príkazový riadok
DDE rozhranie    
Inštalácia Zoznam katalógov hviezd Zoznam katalógov hmlovín