Sky Charts SK
Užívateľská príručka


Predchadzajúca strana Hlavné menu Ďalšia strana


Kalendár

Táto funkcia vám ukáže astronomický úkaz pre danú časovú periodu.

Môžete označiť začiatočný dátum, koncový dátum, počet dňov medzi každým výpočtom a čas, pre ktorý má býť pozícia kalkulovaná.
Ako základné nastavenie pre výpočet je od dnešného dátumu 5 dní od 0,00 hodiny (UT).
Dávajte si pozor na dĺžku vypočtu, ktorá v prípade označenia viacerých dní môže trvať o niečo dlšie.

Stačí kliknúť na tabuľku pre zobrazenie odpovedajúcej mapy. Program vám ukáže mapu použivajúci vybraný dátum a čas a vycentruje jú na sledovaný objekt. Ak vybraný stlpec obsahuje čas pre určitú udalosť ako svitanie alebo súmrak, tento čas je použitý pre mapu. Sú tu funkcie pre zatmenia a umelé satelity ,ktoré sú popísané na tejto stránke.


Súmrak - svitanie

Toto okno zobrazuje čas svitania a súmraku na každý deň.
Námornický súmrak nastáva vtedy, keď je Slnko 12° pod horizontom. Jasnejšie hviezdy sú viditelné.
Astronomický súmrak nastáva, keď je Slnko 18° pod horizontom. Obloha je tmavá a všetky hviezdy sú viditelné.


Planéty:

Zobrazí efemeridy (pozíciu, magnitúdu, zdánlivý priemer, ilumináciu, fázu, východ, kulmináciu a západ) planét, Mesiaca a Slnka pre dané dni .


Komety:

Zobrazí efemeridu (pozíciu, magnitúdu, elongáciu, fázu, východ, západ a kulmináciu) vybranej kométy.

Výška nad horizontom a azimut pri súmraku. Tieto informácie by Vám mali pomôcť pri ich pozorovaní.


Zatmenie Slnka


Všetky informácie na tejto stránke poskytol Fred Espenak, NASA/GSFC. Môžete navštíviť webovú stránku kliknutím na veľké tlačidlo na vrchu okna.
Zoznam uvádza zatmenia Slnka pre súčastné storočie. Uvádzajú sa dátumy a časy maxima, typ zatmenia, číslo saros, hodnotu gamma, magnitúdu zatmenia, pozíciu maxima zatmenia, altitúdu Slnka v tomto bode, šírku pásu v kilometroch, duráciu (trvanie) totálnej alebo prstencovej fázy a dostupné detailné mapy. Pozri podrobný výklad týchto hodnôt.
Údaje od 1800 do 2100 sú dodané v základnej verzií, ďalšie údaje si môžete stiahnúť z webovej stránky.

Kliknutie myšou na zoznam ukáže zatmenie zo súčastnej pozorovateľskej pozície a prepne program do animácie.
Ak kliknete na stlpes s latitúdou alebo longitúdou, ukážu sa vám miesta maxima na mape sveta. Môžete si zobrazit toto zatmenie z tohto bodu zavretím okna alebo vybraním iného miesta na mape. Pôvodná pozícia sa obnový ak skončíte animáciu.
Ak kliknete na stlpec mapa ten vám ukáže detailnú mapu pre tvoje zatmenie ak je dostupná.


Zatmenie Mesiaca


Všetky informácie na tejto stránke poskytol Fred Espenak, NASA/GSFC. Môžete navštíviť webovú stránku kliknutím na veľké tlačidlo na vrchu okna.
Zoznam uvádza zatmenia Mesiaca pre súčastné storočie. Uvádzajú sa dátumy a časy maxima, typ zatmenia, číslo saros, hodnotu gamma, magnitúdu polotieňa a tieňa, duráciu (trvanie) totálnej alebo čiastočnej fázy. Pozri podrobný výklad týchto hodnôt.
Údaje od 1800 do 2100 sú dodané v základnej verzií, ďalšie údaje si môžete stiahnúť z webovej stránky.

Kliknutie myšou na zoznam ukáže zatmenie zo súčastnej pozorovateľskej pozície a prepne program do animácie.


Umelé satelity


Pre výpočet umelých satelitov sa používa program QuickSat od Mika McCantsa a Iridflar od Roberta Matsona. Najdite si čas pre prečítanie dokumentácií pre tento program, je v adresáry cat\satellites.
Prosím aktualizujte veľmi pravidelne (minimálne každy týždeň) TLE súbory s elementami, môžete to urobiť tak, že použijete tlačidlo "TLE download". Súbory musíte skopírovať do adresára cat\satellites. Súbory dodané s programom musíte brať ako vzorky.

Najprv zvoľte rozsah dní pre predpoveď, limitujúcu magnitúdu pre tabuľku a pre vykreslenie na mape, TLE súbor pre výpočet (použite Ctrl alebo Shift klávesu pre vybratie viacerých súborov). Použite dva zaškrtávacie políčka ak chcete limitovať hľadanie satelitov ,ktoré križujú súčastnu mapu (užitočné pre vyhnutie sa satelitným cestám na dlhých expozičných fotografiach) alebo ak chcete zahrnúť satelity Iridium do zoznamu.

TLE súbor pre Iridium satelity sa musí volať iridium.tle a ak chcete zobraziť na mape trasy satelitov pred a po vzplanutí musíte zahrnúť tento súbor do zoznamu a zvoliť limitujúcu magnitúdu aspoň 8 pre mapu.

Po kliknutí OK zoznam zobrazí následovné hodnoty: dátum a čas maximálnej elevácie, meno satelitu, maximálna magnitúda, azimut a altitúdu maxima, vzdialenosť v kilometrov, RA a Dec, priblížnu chybu v predpovedanom čase v minútach alebo zjasnenie vzdialenosť a smer k maximálnemu zjasneniu, smer pohybu satelitu.

Kliknutie myšou na zoznam zobrazí mapu týchto prechodov satelitov, ale tiež iné jasnejšie ako limitná magnitúda v časovom rozsahu +/- 6 minút.


Predchadzajúca strana Hlavné menu Ďalšia strana