Sky Charts SK
Užívateľská príručka


Predchadzajúca strana Hlavné menu


Minimálne hardwarové nároky:

CPU: Pentium
Pamäť RAM: 16 MB
Voľné miesto na HDD: 10-130 MB
Video: 640x480 64k farieb
Software: Windows 95/98/Me, Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP

Doporučená hardwarová konfigurácia:

CPU: Pentium 166
Pamäť RAM: 32 MB
Voľné miesto na HDD: 10-130 MB
Video: 600x800 alebo 1024x768
Tlačiareň: Colour 300 dpi

Inštalácia:

  1. Spuste inštalačný program.
  2. Ak je to prvá inštalácia Sky Charts SK, budete vyzvaní na zadanie adresára. Napríklad: C:\Program Files\Ciel
    Inak sa zachováva rovnaký adresár pre ostatné inštalácie.
  3. Prečítajte si "readme.txt" alebo "doc.html" pre viac informácií.
  4. Zašlite mi e-mail, ak máte nejaké otázky alebo nápady.

Po inštalácií je program nakonfigurovaný so základným katalógom najjasnejších hviezd. Pre použitie iného katalógu hviezd, ktoré sú nainštalované, je nutné spustiť program a potom vo " Vlastnostiach katalógov" ohraničiť minimálne priblíženie pre "Bright Stars Catalog" na 45°. Označte kolónku pre nový katalóg, napr. "Sky2000", "Tycho Catalog", "Tycho Input Catalog". Davajte pozor, aby sa neprekrývaly hodnoty priblíženia a aby minimálne nastavenie pri poslednom katalógu bola 0. Ak by katalóg bol nainštalovaný v inom adresári možete zmeniť aktuálnu cestu v políčku. Nemusíte ihneď vykonať tieto nastavenia po inštalácií programu, dá sa to urobiť aj neskôr v prípade potreby. Pozrite si online pomoc pre ďalšie informácie k inštalácií.

V niektorých prípadoch sa môže stáť, že program ihneď po štartu chce kontrolovať pripojenie k internetu alebo sa nedostanete do podmenu "Online zdroje", použite program "option.exe" a vyberte voľbu "1 Do not control network presence at startup".

Odinštalovanie programu:

Pre kompletné odinštalovanie použite v ovládacích paneloch "Pridať alebo odstrániť programy". To by malo odstrániť všetky súbory z inštalačného adresára.


Predchadzajúca strana Hlavné menu