Sky Charts SK
Užívateľská príručka


Predchadzajúca strana Hlavné menu Ďalšia strana  Vlastnosti katalógov

Táto ikonka otvorí okno, v ktorom sa dá nastaviť druh katalógov, ktoré chcete používať a ich vlastnosti. Pre lepšiu orientáciu v doplnkových katalógoch doporučujem pozrieť sa na Popis katalógov.

Tlačidla Uložiť a Otvoriť:
Tieto dva tlačidla umožnia uložiť aktuálnu konfiguráciu databáz v programu pre neskôršie použitie.
Pre uloženie všetkých programových parameterov použite klačidlo OK a potom v hlavnom menu NASTAVENIE/ULOŽIŤ NASTAVENIE.

Používanie cache pamäti:
Keď je políčko zaškrtnuté, tak sú dáta zo všetkých katalógov uchovávané v pamäti pre rýchlejšie zobrazenie a prácu s nimi. Cache je optimalizovaná na uchovanie posledného zobrazeného poľa, aby sa ohraničila spotreba pamäte. Cache nepoužívajte v prípade, že používate pamäť 16 MB a menšiu.


Hviezdy:


Zaškrtávacie políčka pre označenie alebo odznačenie katalógov:
Zadajte najväčšie priblíženie mapy pre zobrazenie hviezd z katalógu.(Pole max)
Zadajte najmenšie priblíženie mapy pre zobrazenie hviezd z katalógu.(Pole min)
Pre lepší výkon vyvarujte sa prekrývaniu rôzných katalógov rovnakým poľom zobrazenia.
Ak nenainštalujete katalóg do štandardného adresára, cesta k adresáru so súbormi katalógu je sfarbená na červeno. Použite tlačidlo na pravo k najdeniu adresára katalógu.

Zaškrtávacie políčka vlastného pohybu:
Len katalógy označené "pm" majú informácie o vlastnom pohybe. Ak je zaškrtávacie políčko označené, program použije vlastný pohyb pri vypočítavaní pozície objektu pre daný dátum. Vlastný pohyb je možné v časovom pásme 1-9999 rokov zobraziť v tvare priamky.

Zaškrtávacie políčka limitná magnitúda pre hviezdy:
Obmedzujú viditelnosť hviezd. Zaškrtnite "Limit" pre aktivaciu magnitúdneho limitu pre zamedzenie preplnenia mapy. Hodnoty v tabuľke ukazujú magnitúdny limit pre každý rozsah zobrazovacieho poľa.
Ak zaškrtnete "Plynulý" magnitúdny limit je prepočitaný tak, aby vždy ukázal rovnaký počet hviezd pre kazdé zobrazovacie pole. V tomto prípade len 35°-90° políčka aktívne pre nastavenie referenčnej magnitúdy od 90°.

Stránka Hviezdy 2 sa používa pre doplnkové katalógy, nastavenia sú rovnaké.


Hmloviny:


Zaškrtávacie políčka pre označenie alebo odznačenie katalógov:
Zadajte najväčšie priblíženie mapy pre zobrazenie hviezd z katalógu.(Pole max)
Zadajte najmenšie priblíženie mapy pre zobrazenie hviezd z katalógu.(Pole min)
Pre lepší výkon vyvarujte sa prekrývaniu rôzných katalógov rovnakým poľom zobrazenia.
Ak nenainštalujete katalóg do štandardného adresára, cesta k adresáru so súbormi katalógu je sfarbená na červeno. Použite tlačidlo na pravo k najdeniu adresára katalógu. Specifically if you use else the NGC or the SAC, do not use any other for the same chart.

Zaškrtávacie políčka limitná magnitúda pre hmloviny:
Obmedzujú viditelnosť hmlovín. Zaškrtnite "Limit" pre aktivaciu magnitúdneho limitu pre zamedzenie preplnenia mapy. Hodnoty v tabuľke ukazujú magnitúdny limit pre každý rozsah zobrazovacieho poľa. Veľkostná jednotka je arcminúta.
Zaškrtni ">200'" pre ukázanie veľmi rozsiahlých objektov ako je hviezdokupa Ursa Major, ktorá nie je normálne zobrazená kvoli priehľadnosti mapy.


Katalógy hviezd a hmlovín upravené programom CATGEN:


Použi tlačidlo "Nový" k pridaniu riadku pre nový katalóg a tlačidlo "Odstrániť" pre zmazanie riadku označeného kurzorom.
Kliknite na tlačidlo na pravo pre vybratie nového katalógu. Vyberte *.hdr súbor ktorý obsahuje popisy pre katalóg. V prípade chyby je bunka sfarbena na červeno.
Pre modifikovanie Min a Max políčka platia rovnaké pravidla ako pre katalógy hviezd a hmlovín. Zobrazené limity určené v predchádzajúcich záložkach tiež vzťahujú na tieto katalógy.
Kliknite na prvý riadok aby sa zmenil na zeleno a tým aktivoval katalóg.


Obrázky:


Nastavenia nahrávania obrázkov.

Nastavenie RealSky:
- Označenie dostupného CD (North, South, 102 CD).
- Označenie dostupných dosiek zo zoznamu alebo automatický výber najlepšej dosky.
- Adresár s nainštalovanými súbormi podpory pre RealSky.
- Označenie jednotky CD-ROM alebo miesta na disku, kde sú potrebné súbory.
- Meno dočasného súboru FITS využívaného pri rozbaľovaní.
- Použitie limitu pre ohraničenie veľkosti obrázka.
- Využitie automatického nízkopásmového filtra pri ohraničení kompresie.

Nastavenie DSS:
- Použíť kompresiu Gzip pri downloadu súboru. Toto by malo zredukovať veľkosť súboru 2x-3x.

Nastavenie otvárania obrázkov:
- Otváranie v editore alebo zobrazenie priamo na mape.
- Výber základného rozsahu hodnôt intenzít použitých na zobrazenie obrázka.Planéty:


Zaškrtnite políčko "Zobráziť planéty" pre zobrazenie a skrytie planét.
Cesta k adresáru ukaruje adresár s umiestnými súbormi pre planéty, kométy a asteroidy.
Nasledujúce nastavenia sú dostupne:
- Voľba medzi geocentrickou alebo topocentrickou pozíciou.
- Voľba typu zobrazenia planét na mape.
- Voľba viditeľnosti planét pred hviezdami.
- Zobrazenie zemského tieňa vo vzdialenosti Mesiaca pre zobrazenie zatmenia Mesiaca.Kométy:


Označenie jednej alebo viacerých komét zo zoznamu.
Na mape môže býť zobrazená ako symbol alebo ako pravá veľkosť kométy spolu s naznačeným smerom a dĺžkou chvosta.
Je možné zadať i novú kométu do polí v spodnej časti okna a uložiť ich stlačením tlačidla ULOŽIŤ.
Dáta môžete získať i z Online zdrojov.Asteroidy:


Označte 1 a viac asteroidov zo zoznamu.
Na mape môže býť zobrazený ako symbol alebo ako magnidúdna veľkosť asteroidu.
Zoznam môže býť aktualizovaný pomocou týchto zdrojov:

  • Asteroidy CBAT: Tento zoznam najasnejších asteroidov môže být aktualizovany každoročne z Online zdrojov.
  • Astorb: Edward Bowell, Lowell Observatory. Súbor musí býť umiestnený v adresáry "cat\planet" a musí býť nazvaný ASTORB.DAT. Konvertujte prosím tento súbor do formátu DOS (cr+lf pre EOL). Zároveň môžete použíť download súboru z Online zdrojov.

Ak sa chcete vyhnúť problémom s pamäťou, obmedzte zoznam asteroidov medzi 5000 a 20000 najzaujímavejšími objektami. Ak budete však chcieť mať zobrazených všetkých 160000 asteroidov, použite Výpočet polôh asteroidov.Externý katalóg - magnitúda:


Toto je popis formátu pre textový súbor na pripojenie externého katalógu. Katalóg sa zobrazi, ak prvý stĺpec nebude prázdny.
Kliknutie pravým tačídlom myšky na riadok ukáže následujúce menu:
- Otvoriť súbor obsahujúci katalóg definícií.
- Uložiť súčasný katalóg definícií do súboru.
- Zmazanie riadku.

Formát:
1- Tento katalóg je aktívny "1" alebo neaktívny " ".
2- Meno katalógu, ktoré bude použité v identifikácii objektu.
3- Umiestnenie katalógu.
4- Epocha sieťovej súradnice.
5- Súradnicový typ, prvý znak = RA; druhý znak = Dec.

   RA:
   0 alebo NIČ = Rektanscencia v hodinách.
   1 = Rektanscencia v stupňoch.
   2 = Rektanscencia v radiánoch.

   Dec:
   0 alebo NIČ = Deklinácia v stupňoch.
   1 = vzdialenosť od južného pólu (SPD) v stupňoch.
   2 = Deklinácia v radiánoch.

6- Formát súboru:
   F alebo NIČ = Fixovaný formát. Definícia poľa indikuje pevnú štartovnú pozíciu a dĺžku každého elementu.
   TAB = Meniteľný formát. Pole je oddelené tabulátorom.
   SPACE = Meniteľný formát. Pole je oddelené medzerou.
   iné znaky = Meniteľný formát. Pole je oddelené daným znakom.

7- Identifikačné meno objektu.
8- RA, hodiny alebo desatiny.
9- RA, minúty.
10- RA, sekundy.
11- Znamienko Dec (povinné ak DD MM SS)
12- Dec, stupne alebo desatiny.
13- Dec, minúty.
14- Dec, sekundy.
15- Magnitúda.
16- Farebný index B-V.
17,18,19- Popis doplnkových informácií.
20- Najvyššia magnitúda v katalógu.Externý katalóg - veľkosť:


Toto je popis formátu pre textový súbor na pripojenie externého katalógu. Katalóg sa zobrazi, ak prvý stlpec nebude prázdny.
Kliknutie pravým tačídlom myšky na riadok ukáže následujúce menu:
- Otvoriť súbor obsahujúci katalóg definícií.
- Uložiť súčasný katalóg definícií do súboru.
- Zmazanie riadku.

Formát:
1- Tento katalóg je aktívny "1" alebo neaktívny " ".
2- Meno katalógu, ktoré bude použité v identifikácii objektu.
3- Umiestnenie katalógu.
4- Epocha sieťovej súradnice.
5- Súradnicový typ, prvý znak = RA; druhý znak = Dec.

   RA:
   0 alebo NIČ = Rektanscencia v hodinách.
   1 = Rektanscencia v stupňoch.
   2 = Rektanscencia v radiánoch.

   Dec:
   0 alebo NIČ = Deklinácia v stupňoch.
   1 = vzdialenosť od južného pólu (SPD) v stupňoch.
   2 = Deklinácia v radiánoch.

6- Formát súboru:
   F alebo NIČ = Fixovaný formát. Definícia poľa indikuje pevnú štartovnú pozíciu a dĺžku každého elementu.
   TAB = Meniteľný formát. Pole je oddelené tabulátorom.
   SPACE = Meniteľný formát. Pole je oddelené medzerou.
   iné znaky = Meniteľný formát. Pole je oddelené daným znakom.

7- Identifikačné meno objektu.
8- RA, hodiny alebo desatiny.
9- RA, minúty.
10- RA, sekundy.
11- Znamienko Dec (povinné ak DD MM SS)
12- Dec, stupne alebo desatiny.
13- Dec, minúty.
14- Dec, sekundy.
15- Veľkosť.
16- Jednotka veľkosti:
    1   : stupne
    60  : minúty
    3600: sekundy
17,18,19- Popis doplnkových informácií.
20- Farba, konštantná hodnota, ktorá odpovedá farbe definovanej pre hviezdy.
21- Symbol, konštantná hodnota.
    1 : kruh.
    2 : štvorec.
    3 : kosoštvorec.
22- NIČ = lineárna stupnica, 1 = logaritmická stupnica. (uplatní sa vtedy, ak je nutné, aby veľkosť reprezentovala intenzitu)

Varovanie!
Väčšina katalógov je dostupná na CD-ROMoch alebo z Internetu, tak ako Astorb.dat, sú v UNIXových formátoch (koniec riadku = LF). Je to dôležité pre konvertovanie do DOSového formátu (koniec riadku = CR+LF) a to pred tým než ich použijete programom Sky Charts ako "externé katalógy". Je niekoľko programov a utilít na napravenie tohto nedostatku. Použite editor PFE alebo TLF utilitu.


Predchadzajúca strana Hlavné menu Ďalšia strana