Sky Charts SK
Popis katalógov


Hlavné menu


Popis katalógov:

Tento program môže používať niekoľko katalógov na zobrazenie objektov. Každý katalóg je špecializovaný na iné druhy objektov. Respektíve nebudete používať rovnaký katalóg na zobrazenie súhviezdia, alebo detailné zobrazenie hviezd či otvorených hviezdokop.

Príkladom je "Guide Star catalog" (hviezdy do 15 magnitúdy), kde použíť tento katalóg na vykreslenie hviezd v súhviezdí Labute je nezmysel. Výkon bude veľmi slabý, pretože sa bude musieť načítať viac než 300 000 hviezd, ale zobrazí sa len zlomok najjasnejších hviezd. Pri porovnaní kvality informácií (magnitúda a presnosť pozície, nedostatok farebnosti alebo spektrálnej triedy a chýbajúce prepojenie na iné katalógy) sú v niektoré iné katalógy obsahujúce menej hviezd, majú zároveň úvedené väčšie podrobnosti o každej hviezde. "Bright Star catalog" alebo "Sky2000 Master catalog" lepšie vyhovujú týmto nárokom.

Tieto vlastnosti sú zároveň nutné pre limitovanú veľkosť súborov katalógov. Niektoré katalógy obsahujú dáta nepoužívané pre vykreslovanie máp hviezdnej oblohy a sú preto vymazaváne zo súborov. Formát dát je potom konvertovaný do binárnej hodnoty pre zníženie veľkosti súborov, napríklad: veľkosť "Sky2000 Master catalog" možno znížiť zo 132 MB na 10 MB a originálny 350 MB veľký "Tycho catalog" na 24 MB. Popis formátu každého katalógu môžete nájsť v adresáry CAT, aby ste katalógy mohli prípadne použíť i pre vlastné programy.

Je veľmi jednoduché vybrať katalóg pre použitie v jednotlivých priblíženiach a limitovať ich magnitúdu v NASTAVENIE/VLASTNOSTI KATALÓGOV, kde sa dajú nastaviť vlastnosti pre zobrazovanie hviezd, ale i hmlovín a pod.

Ktorý katalóg si vybrať?

Následujúca tabuľka uvádza jednotlivé katalógy so stručnou charaktreristikou.Katalógy hviezd
Bright Star catalog

Priblíženie:
0° - 360°

Tento katalóg obsahuje 9 096 hviezd do 6.5 magnitúdy.
Následujúce údaje sú dostupné:
Bright Star katalógové číslo
Henry Draper katalógové číslo
Flamsteed katalógové číslo
Bayernové označenie
Súhviezdia
V magnitúda
b-v farebný index
Spektrálna trieda od Morgan-Keenan
Vlastný pohyb
CD-ROM:
AstroCD n°3

Download:
Základný balík

SKY2000 Master Star catalog Version 2

Priblíženie:
0° - 60°

Tento katalóg obsahuje 300 000 hviezd do 9 magnitúdy.
Následujúce údaje sú dostupné:
Henry Draper (HD) katalógové číslo
SAO katalógové číslo
Durchmusterung cat.(BD), zóna a číslo
V magnitúda
b-v farebný index
Spektrálna trieda
Vlastný pohyb
Poznámky
CD-ROM:
AstroCD n°3 (v1)


Download:
Sky2000 (v2)

Tycho catalog

Priblíženie:
0° - 30°

Tento katalóg obsahuje 1 058 332 hviezd do 11.5 magnitúdy.
Následujúce údaje sú dostupné:
Tycho katalógové číslo ( = GSC )
Bt Tycho magnitúda
Vt Tycho magnitúda
b-v farebný index
Vlastný pohyb
Poznámky
CD-ROM:
AstroCD n°3

Download:
Tycho (18MB)

Originál:
CDS (103 MB)

Utilita pre konvertovanie:
ConvTycho

Tycho-2 catalog

Priblíženie:
0° - 15°

Tento katalóg obsahuje 2 557 501 hviezd do 12 magnitúdy.
Následujúce údaje sú dostupné:
Tycho katalógové číslo ( = GSC )
Bt Tycho magnitúda
Vt Tycho magnitúda
b-v farebný index
Vlastný pohyb

Originálne CD sa môže priamo použiť.
Môžete použiť program "ConvTyc2" pre skopírovanie na harddisk v kompaktnej binárnej verzií.

CD-ROM:
Tycho-2


Download:
Tycho-2


CDS

Tycho Input catalog

Priblíženie:
0° - 30°

Tento katalóg obsahuje 3 154 204 hviezd do 12.1 magnitúdy.
Následujúce údaje sú dostupné:
Tycho katalógové číslo ( = GSC )
B magnitúda
V magnitúda
Trieda : 0=hviezda 1=nehviezda (GSC trieda 3)
Poznámky
CD-ROM:
AstroCD n°3


Download:
CDS (51 MB)


Utilita pre konvertovanie:
ConvTic

HST Guide Star catalog

Priblíženie:
0° - 7°

Tento katalóg obsahuje 19 000 000 hviezd do 15 magnitúdy.
Následujúce údaje sú dostupné:
GSC katalógové číslo
Magnitúda
Magnitúdný rozsah
Trieda objektu
Rôzne označenie hviezdy
Poznámky

Nová verzia GSC-ACT je rekalibrácia od Billa Graya. Pozri si podrobný popis.
Originálna FITS verzia na dvoch CD môže sa použiť priamo.
"Compact" verzia z CDS môže sa použiť priamo.
Môžete použiť program "gscconv.exe" pre skopírovanie na harddisk v kompaktnej binárnej verzií z originálneho FITS CD, pre každé deklináčné pásmo ktoré chcete.

FITS Version
CD-ROM:ASP

Download:
FITS version 1.1
ADC (350MB)

GSC-ACT 1.3
Compact Version
CDS (300MB)

Internetové zdroje
CDS VizieR
ESO Skycat

USNO-A2.0
U.S. Naval Obs.

Priblíženie:
0° - 2°

Tento katalóg obsahuje 526 280 881 hviezd do 20 magnitúdy.
Následujúce údaje sú dostupné:
Katalógové číslo
Magnitúda na čevenej platni
Magnitúda na modrej platni
Číslo platne
Označenie fotometrickej kvality
s : -1 = je v kalibračnom katalógu.
Poznámky
CD-ROM:
Bežne nedostupný

Download:
USNO (6GB)

Internetové zdroje
CDS VizieR
ESO Skycat

USNO-SA2.0
U.S. Naval Obs.

Priblíženie:
0° - 4°

Tento katalóg obsahuje výber 54 787 624 hviezd z USNO-A od 16 do 19 magnitúdy.

CD-ROM je dostupný zadarmo z US Naval Observatory.

CD-ROM:
USNODownload:
USNO (600MB)

General catalog of Variable Stars

New catalog of Suspected Variable Stars + doplnok

Extragalactic Variable Stars

Priblíženie:
0° - 360°

Tento katalóg obsahuje 68 179 premenných hviezd. Krúžky ukazujú maximálnu a minimálnu magnitúdu hviezdy.
Následujúce údaje sú dostupné:
Súhviezdie a číslo hviezdy
Číslo hviezdy
Súhviezdie
Typ + rok novy
Magnitúdný rozsah ( pozor: niektoré mag. sú IR )
Magnitúda pri maximu
Magnitúda pri minimu
Perióda v dňoch
Poznámky
CD-ROM:
AstroCD n°3Download:
Variables

Washington Visual Double Star catalog 2000

Priblíženie:
0° - 360°

Tento katalóg obsahuje 83 211 dvojhviezd. Línia zobrazujé pozičný uhol a vzdialenosť k druhej zložke.
Následujúce údaje sú dostupné:
Meno hviezdy
Identifikácia jednotlivých zložiek
Magnitúda 1 zložky
Magnitúda 2 zložky
Dátum 1 observácie
Odstup od dátumu 1 observácie
Pozičný uhol od dátumu 1
Dátum poslednej observácie
Odstup od dátumu 2 observácie
Pozičný uhol od dátumu 2
Spektrálna trieda
Poznámky
Durchmusterung cat.(BD), zóna a číslo
Poznámky
CD-ROM:
AstroCD n°3(WDS1996)Download:
Multiples (WDS2000)


 
Katalógy hmlovín a galaxií
NGC 2000.0

Priblíženie:
0° - 360°

Tento katalóg obsahuje 13 226 hmlovín z katalógov NGC a IC.
Následujúce údaje sú dostupné:
Klasifikácia objektu
NGC/IC katalógové číslo
Súhviezdie
Najväčšia dĺžka
Magnitúda
Popis
Poznámky
CD-ROM:
AstroCD n°3

Download:
Nebulae

SAC 6.2

Priblíženie:
0° - 360°

Tento katalóg obsahuje 10 600 hmlovín.
Následujúce údaje sú dostupné:
Klasifikácia objektu
Katalógové číslo z rôzných zdrojov
Súhviezdie
Veľkosť
Magnitúda
Plošná svietivosť
Popis
Download:
Základný balík

Lynds' catalog of Bright Nebulae

Priblíženie:
0° - 360°
Dec:
-30° do +90°

Tento katalóg obsahuje 1 125 jasných hmlovín.
Nákres zobrazuje farbu a svietivosť hmloviny.
Následujúce údaje sú dostupné:
Lynds katalógové číslo
Identifikačné číslo regiónu
Iné meno
Najväčšia dĺžka hmloviny
Najmenšia dĺžka hmloviny
Plocha hmloviny v štvorcových stupňoch
Farebný index
Úroveň jasnosti
Poznámky
CD-ROM:
AstroCD n°3

Download:
Nebulae

Third Reference Cat. of Bright Galaxies

Priblíženie:
0° - 360°

Tento katalóg obsahuje 23 011 galaxií. Nákres zobrazuje efektívny rozmer, hlavnú a vedľajšiu os a orientáciu. Použity je aj efektívny a celkovy farebný index.
Následujúce údaje sú dostupné:
PGC katalógove číslo
Iné meno
Morfologický typ
Hlavná os pri 25/'2 izofote
Vedľajšia os pri 25/'2 izofote
Celkovú B magnitúdu
Celkovy b-v farebný index
Priemernú B plošná svietivosť
Priemernú radiálnu rýchlosť (km/s)
CD-ROM:
AstroCD n°3

Download:
Nebulae

Catalog of Principal Galaxies 1999

Priblíženie:
0° - 360°

Tento katalóg obsahuje 193 898 galaxií. Nákres obsahuje hlavnú a vedľajšiu os a orientáciu.
Následujúce údaje sú dostupné:
PGC katalógové číslo
Iné meno
Morfologický typ
Hlavná os pri 25/'2 izofote
Vedľajšia os pri 25/'2 izofote
Celkovú B magnitúdu
Heliocentrickú radiálnu rýchlosť (km/s)
CD-ROM:
AstroCD n°3 (PGC1989)

Download:
PGC (PGC1999)

Open Cluster Data 5th Edition

Priblíženie:
0° - 360°

Tento katalóg obsahuje 1 151 otvorených hviezdkôp.
Následujúce údaje sú dostupné:
Číslo hviezdokopy
Iné katalógové kódovanie
Iné katalógové číslo
Priemer
Celková magnitúda
Celkový b-v farebný index
Počet hviezd
Magnitúda najjasnejších hviezd
Trumplerova trieda
Vzdialenosť v parsekoch
Vek v rokoch
Poznámky
CD-ROM:
AstroCD n°3

Download:
Nebulae

Globular Clusters in the Milky Way

Priblíženie:
0° - 360°

Tento katalóg obsahuje 147 guľových hviezdokôp. Nákres obsahuje jádro a celkový priemer.
Následujúce údaje sú dostupné:
Číslo hviezdokopy
Iné meno
Celková V magnitúda
Celkový b-v farebný index
Centrálna plošná jasnosť vo V pásme
Integrovaný spektralný typ
Celkový priemer ( arcminúty )
Polovično-hmotný priemer ( arcminúty )
Priemer jadra ( arcminúty )
CD-ROM:
AstroCD n°3

Download:
Nebulae

Strasbourg-ESO catalog of Galactic Planetary Nebulae

Priblíženie:
0° - 360°

Tento katalóg obsahuje 1 143 planetárnych hmlovín.
Následujúce údaje sú dostupné:
Označenie hmloviny
Iné meno
Morfologický indikátor
Priemer (arcsekundy)
V magnitúda
Hbeta magnitúda
B magnitúda centrálnej hviezdy
V magnitúda centrálnej hviezdy
Poznámky
CD-ROM:
AstroCD n°3

Download:
Nebulae