Sky Charts SK
Meade modul


Teleskop Hlavné menu Encoder modul


Tento modul môže byť použitý s LX200, Autostar, Magellan I/II a inými systémami použivajúci LX200 protokol.
Prosím dodržujte informácie od výrobcu o pripojení teleskopu k počítaču a pohonu na teleskop. Tiež vykonávajte inicializačnú procedúru pre váš teleskop, ktorý musíte urobiť pred pripojením k programu.
Potom použite hlavné menu Teleskop pre zvolenie si encoder modulu a spustenie rozhrania. Ak budete vyzvaný k zmene programového času na automatickú aktualizáciu odpovedzte ANO. Ak pozorujete pri dennom čase, varovanie sa týka náhodného nasmerovania teleskopu na Slnko, prosím buďte veľmi opatrný. Zobrazí sa následujúce okno:

Najprv potrebujete zistiť nejaké konfiguračné informácie.

Kliknite na tlačídlo "Connect",signalizácia sa musí zmeniť na zeleno a koordináty teleskopu sa zobrazia na vrchu obrazovky.

Môžete zavrieť okno klikmutím na tlačídlo "Hide".
Pozrite si v hlavnom menu pomoc pre teleskop naúčiť sa ako ukázať pozíciu teleskopu na mape alebo ako použiť Choď na príslušenstvo.

Majte na pamäti, že si môžete vylepšíť miestnú presnosť použitím "SYNCH. AKTUÁLNY OBJEKT" na blízkej hviezde každý čas.

Môžete tiež použiť praktický ovládač pre pohyby teleskopu, buďte opatrný vo výbere správneho modelu v nastavení pred použitím tejto funkcie.

Ak používate LX200 s vysokou presnosťou nasmerovania, tlačídlo pre plynulé natáčanie je tiež tu.


Konfigurácia rozhrania

Výber typ teleskopu ktorý používaš, ak tvoj model nie je v zozname pozrite si svojú dokumentáciu pre nájdenie kompatibilného modelu, ak nenájdete žiadny vyberte LX200 model ak podporuje natáčanie alebo Magellan II ak ho nepodporuje.
Obnovovacia rýchlosť je suma času (v milisekundách) ktorý uplynie medzi dvoma pozíciami cez rozhranie. Používaj menšie hodnoty pre plynulý pohyb kursora ak to tvoje zariadenie príjme a ak tvoj počítač má dostatok energie. Používaj väčšie hodnoty pre menšie zaťaženie počítača alebo ak tvoje zariadenie rozhrania má limitovanú rýchlosť výstupu.
Zvolte pouzívanú presnosť pre prenos dát medzi teleskopom a programom, to môže pomôcť vyriešiť rôzne komunikačné problémy.
Zvolte ak chcete použiť "LX200 High Precision Pointing", to môžete zaškrtnúť len po pripojení k teleskopu.

Nepotrebujete zadať koordináty pozorovateľa, to sa robí automatický z nastavenia pozície v Cartes du Ciel.

V prípade problému s rozhraním môžete zapísať protokol do súboru zaškrtnutím "Record protocol to a trace file".

Posledným políčkom si zvolíte či chcete toto okno mať vždy na vrchu.

Nastavenie komunikačného portu

Zvolte serialný port (COM1 do COM8) na ktorý je teleskop pripojený.
Zadajte iné nastavenia (rýchlosť, data, paritu a stop) uvedené v informáciach od výrobcu. Všeobecne LX200, Autostar a Magelan II používa 9600,8,N,1 ale môžete to zmeniť na 1200, 8, N,1 a prerušenie: 500ms pre Magelan I.
Zmente prerušovacie hodnoty len ak narazíte na komunikačné problémy a po identifikovaní problému vo vystopovacom súbore. Nenastavujte prerušenie na hodnotu väčšiu ako je obnovovacia rýchlosť na obrazovke.

Kliknite na tlačídlo "Save Setting" pre využitie vašej konfigurácie pre ďalší štart.
Tiež uložte základné nastavenia v Cartes du Ciel menu pre zachovanie vášho výberu rozhrania.