Sky Charts CZ
Uživatelská příručka

 


  Vlastnosti katalogů

Tato ikonka otevře okno, ve kterém se dá nastavit druh katalogů, které chcete používat, a jejich vlastnosti. Pro lepší orientaci v doplňkových katalozích doporučuji podívat se na Vlastnosti katalogů.

Tlačítka Uložit a Otevřít:
Tyto dvě tlačítka umožní uložit aktuální konfiguraci databází v programu pro pozdější použití.

Používání memory cache :
Když je políčko zaškrtnuté, tak jsou data ze všech katalogů uchovávána v paměti pro rychlrjší zobrazování a práci s nimi. Cache nepoužívejte v případě, že používáte pamět 16 MB a menší.


Hvězdy:


Zaškrtávací políčka: Označ nebo odoznač políčka s danými katalogy.
- Katalog je určen pro generování hvězd na mapě.
- Zadej nejmenší šířku mapy potřebnou pro zobrazení hvězd z katalogu.
- Zadej největší šířku mapy potřebnou pro rozbrazení hvězd z katalogu.
- Adresář se sobory katalogu.
Pouze katalogy označené "pm" mají informace o vhodnosti katalogu. Jestliže je zaškrtávaí políčko označeno, program využije vhodnosti při vypočítávání pozice objektu pro dané datum.
Limitní magnituda pro hvězdy: Omezení viditelnosti hvězd podle přiblížení mapy.
- Hodnota přiblížení.
- Limitní magnituda.

Stránka Hvězdy 2 obsahuje pouze výběr katalogů.


Mlhoviny:


Zaškrtávací políčka: Označení nebo odoznačení katalogů.
- Kataogy na generování mlhovin na mapě.
- Nejmenší přiblížení mapy pro zobrazení katalogu.
- Největší přiblížení mapy pro zobrazení katalogu.
- Adresář se soubory katalogu.
Velikostní limit pro mlhovin: Omezení viditelnosti mlhvin podle přiblížení mapy.
- Velikost přiblížení mapy.
- Limitní magnituda.
- Limitní velikost v minutách.

Planety:


Zaškrtávací políčka: Označení nebo odoznačení katalogu s planetami.
Adresář s umístěnými soubory katalogu pro planety, komety a asteroidy.
Označení mezi geocentrickou nebo topocentrickou pozicí.
Označení typu zobrazení planet na mapě.
Označení viditelnosti planet řed hvězdami

Komety:


Označení jedné nebo více komet ze seznamu.
Na mapě může být zobrazen symbol nebo pravá velikost komety spolu s naznačeným směrem.
Je možné zadat i novou kometu do polí ve spodní části okna a uložit je stisknutím tlačítka Uložit.
Nicméně můžete i data získat z
Online zdrojů.

Asteroidy:


Označení 1 i více asteroidů ze seznamu.
Na mapě může být zobrazen symbol nebo pravá velikost komety spolu s naznačeným směrem.
Seznam může být aktualizován pomocí těchto zdrojů:

  • Asteroidy : Tento seznam může být aktuaizován každoročně z Online zdrojů.
  • Astorb : Edward Bowell, Lowell Observatory Soubor musí být umístěn v adresáři "cat\planet" a musí být nazván ASTORB.DAT. Konvertujte prosím tento soubor do formátu DOS (cr+lf pro EOL). Zároveň můžete použít download souboru z Online zdrojů.

Jestliže se chcete vyhnout problémům s pamětí, pak si vyberte pouze něco mezi 5000 a 20000 nejzajímavějšími objekty. Budete-li však chtít zobrazených všech 50000 asteroidů, použijte Většina výpočtů asteroidů.

Externí katalogy - magnituda:


Toto jsou jsoubory katalogů, které mají formát textu oddělený konci řádků nebo separátory.
Kliknutí pravým tačítkem myši na řádek:
- Otevřít sobor obsahjící katalog definic.
- Uložit současný katalog do souboru.
- Smazání současného kataogu.
Formát:
1- Tento katalog je aktivní "1" nebo neaktivní " ".
2- Jméno katalogu, které bude použito v identifikaci objektu.
3- Umístění katalogu.
4- Epocha síťové souřadnice.
5- Souřadnicový typ, první znak = RA,
   druhý znak = Dec.
   RA:
   0 nebo NIC = Right Ascension v hodinách.
   1 = Right Ascension ve stupních.
   2 = Right Ascension v radiánech.
   Dec:
   0 nebo NIC = Deklinace ve stupních.
   1 = vzdálenost od jižního pólu (SPD) ve stupních.
   2 = Deklinace v radiánech.
6- Formát souboru:
   F nebo NIC = Fixovaný formát. Definice pole indikuje startovní pozici a délku každého elementu.
   TAB = Měnitelný formát. Pole je odděleno tabulátory.
   SPACE = Měnitený formát. Pole odděleno mezerou.
   jiné znaky = Měnielný formát. Pole je odděleno daným znakem.
7- Identifikační jméno objektu.
8- RA, hodiny nebo decimal.
9- RA, minuty.
10- RA, vteřiny.
11- Znaménko Dec (povinný jestliže DD MM SS)
12- Dec, stupně nebo decimal.
13- Dec, minuty.
14- Dec, vteřiny.
15- Magnituda.
16- Barevný index B-V.
17,18,19- Popis doplňkových informací.
20- Nejvyšší magnituda v katalogu.


Externí katalog - velikost:


Kliknutím pravým tlačítkem myši na volný řádek ze zobrazí menu:
- Otevřít sobor obsahjící katalog definic.
- Uložit současný katalog do souboru.
- Smazání současného kataogu.
Formát:
1- Tento katalog je aktivní "1" nebo neaktivní " ".
2- Jméno katalogu, které bude použito v identifikaci objektu.
3- Umístění katalogu.
4- Epocha síťové souřadnice.
5- Souřadnicový typ, první znak = RA,
   druhý znak = Dec.
   RA:
   0 nebo NIC = Right Ascension v hodinách.
   1 = Right Ascension ve stupních.
   2 = Right Ascension v radiánech.
   Dec:
   0 nebo NIC = Deklinace ve stupních.
   1 = vzdálenost od jižního pólu (SPD) ve stupních.
   2 = Deklinace v radiánech.
6- Formát souboru:
   F nebo NIC = Fixovaný formát. Definice pole indikuje startovní pozici a délku každého elementu.
   TAB = Měnitelný formát. Pole je odděleno tabulátory.
   SPACE = Měnitený formát. Pole odděleno mezerou.
   jiné znaky = Měnielný formát. Pole je odděleno daným znakem.
7- Identifikační jméno objektu.
8- RA, hodiny nebo decimal.
9- RA, minuty.
10- RA, vteřiny.
11- Znaménko Dec (povinný jestliže DD MM SS)
12- Dec, stupně nebo decimal.
13- Dec, minuty.
14- Dec, vteřiny.
15- Velikost.
16- Jednotka velikosti:
    1   : stupně
    60  : minuty
    3600: vteřiny
17,18,19- Popis doplňkových informací.
20- Barva, konstantní hodnota, která odpovídá barvě definované pro hvězdy.
21- Symbol, konstantní hodnota.
    1 : kruh.
    2 : čtverec.
    3 : kosočtverec.
22- NIC = přímá stupnice, 1 = logaritmická stupnice. (uplatní se tehdy, je-li nutné, aby velikost reprezentovala intenzitu)

Varoání !
Většina katalogů je dostupná na CD-ROMech nebo z Internetu, tak jako Astorb.dat, jsou v UNIXových formátech (tudíž konec řádku = LF). Je to důležité pro konvertování do DOSového formátu (konec řádku = CR+LF) a to před tím než je použijete programem Sky Charts CZ jako "externí katalogy". Je zde několik programů a utilit na napravení tohoto nedostatku. Použijte editor
PFE nebo TLF utilitu.


Images 


Nastavení nahrávání obrázků.

Nastavení RealSky:
- Označení dostupného CD (North, South, 102 CD).
- Označení form desky ze seznamu dostupných desek nrbo automatický výběr nejlepší desky.
- Adresář s nainstalovanými soubory podpory pro RealSky.
- Označení jednotky CD-ROM nebo místa na disky, kde jsou potřebné soubory.
- Jméno dočasného souboru FITS využívaného pro rozbalování.

Nastavení vzdáleného DSS:
- Použít kompresi Gzip k downloadu souborů obrázků. Toto by mělo zredukovat velikost obrázků 2x-3x.

Nastavení otevírání obrázků:
- Otevírání v editoru nebo zobbrazení přímo na mapě.
- Select default intensity range values used to display the image.