Sky Charts CZ
Popis katalogů

 
home

Popis katalogů:

Tento program může používat několik katalogů na zobrazení objektů. Každý katalog je specializován na jiné druhy objektů. Respektive nebudete používat stejný katalog na zobrazení souhvězdí nebo detailní zobrazení hvězd či otevřených hvězdokup. 

Příkladem je "Guide Star catalog" (hvězdy do magnitudy 15), kdy použít tento katalog na vykreselní hvězd v souhvězdí Labutě je nesmysl. Výkon bude velmi slabý, protože se bude muset načítat celý katalog, ale zobrazí se pouze zlomek nejjasnějších hvězd. Kromě kvality informací (magnituda a přesnost pozice, nedostatek barevnosti nebo spektrální třídy, a nemožnost připojení dalších katalogů) jsou v měnších katalozích zároveň uvedeny vetší podrobnosti o každé hvězdě. "Bright Star catalog" nebo "Sky2000 Master catalog" lépe vyhovují těmto nárokům.

Tyto vlastnosti jsou zároveň nutné pro limitovanou velikost souborů katalogů. Některé katalogy obsahují data nepoužívaná pro vykreslování map hvězdné oblohy a jsou proto vymazávána ze souborů. Formát dat je poté konvertován do binární hodnoty pro snížení velikosti souborů, například: velikost "Sky2000 Master catalog" lze snížit ze 132 Mb na 10 Mb a originální 350 Mb velký "Tycho catalog" na 24 Mb. Formát každého katalogu můžete nalézt v adresáři cat, aby jste katalogy mohli případně použít i pro vlastní prográmky.

Je velice jednoducé označit katalog pro použití v jednotlivých přiblíženích a limitovat jejich zobrazení v NASTAVENÍ > VLASTNOSTI KATALOGů , kde se dají nastavit vlastnosti pro zobrazování hvězd, ale i mlhovin apod.

Který katalog si vybrat ?

Následující tabulka uvádí jednotlivé katalogy se stučnou charaktreristikou.


 
Katalogy hvězd
Bright Star catalog

Přiblížení: 
0° - 360°

Tento katalog obsahuje 9096 vězddo magnitudy 6.5
Následující informace jsou podporovány:
Bright Star catalog number
Henry Draper catalog number
Flamsteed catalog number
Bayer Greek letter
Constellation
V magnitude
b-v color index
Spectral class from Morgan-Keenan 
Proper motion
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download :

Základní balík

SKY2000  Master Star catalog Version 2

Přiblížení : 
0° - 60°

Tento katalog obsahuje 300 000 hvězd do magnitudy 9.
Následující informace jsou podporovány:
Henry Draper catalog number
SAO catalog number
Durchmusterung cat., zone and number 
V magnitude 
b-v color index
Spectral class
Proper motion
Poznámky
CD-ROM:

AstroCD n°3 (v1)

Download :

Sky2000 (v2)

Tycho catalog

Přiblížení: 
0° - 30°

Tento katalog obsahuje 1 058 332 hvězd do magnitudy 11.5
Následující informace jsou podporovány:
Tycho catalog number ( = GSC )
Bt Tycho magnitude
Vt Tycho magnitude
b-v color index
Proper motion
Poznámky
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download :
Tycho (18Mb)

original:
CDS  (103 Mb)
utility pro konverzi:  ConvTycho

Tycho-2 catalog

Přiblížení:
0° - 15°

Tento katalog obsahuje 2 557 501 hvězd do magnitudy 12.
Následující informace jsou podporovány:
Tycho catalog number ( = GSC )
Bt Tycho magnitude
Vt Tycho magnitude
b-v color index
CD-ROM : Tycho-2

Download :
Tycho-2

CDS

Tycho Input catalog

Přiblížení: 
0° - 30°

Tento katalog obsahuje 3 154 204 hvězd do magnitudy 12.1
Následující informace jsou podporovány:
Tycho catalog number ( = GSC )
B magnitude
V magnitude
class : 0=star 1=non-stellar gsc class 3
Poznámky
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download :

CDS  (51 Mb)
utility pro konverzi:
ConvTic

HST Guide Star catalog

Přiblížení: 
0° - 7°

Tento katalog obsahuje 19 000 000 hvězd domagnitudy 15
Následující informace jsou podporovány:
GSC catalog number
Magnituda
Magnitude band
Object class
Multiple star flag
Poznámky
FITS Version
CD-ROM:  ASP 

Download :

FITS version 1.1
ADC (350Mb)

GSC-ACT 1.3
Compact Version
CDS  (300Mb)

Internetové zdroje
CDS VizieR
ESO Skycat 

USNO-
A2.0

U.S. Naval Obs.

Přiblížení:
0° - 2°

Tento katalog obsahuje 526 280 881 hvězd do magnitudy 20
Následující informace jsou podporovány:
catalog number
"Red" plate magnitude 
"Blue" plate magnitude 
Plate number
Photometric quality flag 
s  : -1 = appear in calibration catalog.
Poznámky
CD-ROM:
Nedostupný

Download :
USNO  (6Gb)

Internetové zdroje
CDS VizieR
ESO Skycat

USNO-
SA2.0

U.S. Naval Obs.

Přiblížení:
0° - 4°

Tento katalog obsahuje výběr 54 787 624 hvězd z USNO-A od magnitudy 16 do 19

CD-ROM je dostupný zadarmo z US Naval Observatory.

CD-ROM:
USNO

Download :
USNO (600Mb)

General catalog of Variable Stars

New catalog of Suspected Variable Stars
+ doplněk

Extragalactic Variable Stars

Přiblížení:
0° - 360°

Tento katalog obsahuje 68'179 proměnných hvězd.
Kroužky indikují maximální a minimální magnitudu hvězdy.
Následující informace jsou podporován:
Constellation and star number
Star name
Constellation
Variability type + Year for nova
Magnitude band  (beware some mag. are IR )
Magnitude at maxima
Magnitude at minima
Period in days
Poznámky
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download :

Variables

Washington Visual Double Star catalog 2000

Přiblížení : 
0° - 360°

Tento katalog obsahuje 83 211 dvojhvězd.
Linie spojuje obě hvězdy.
Následující informace jsou podporovány:
Star name
Component identification
Magnitude of component 1
Magnitude of component 2
Date of first observation
Angular Separation for Date1
Position Angle for Date1
Date of last observation
Angular Separation for Date2
Position Angle for Date2
Spectral Types
Poznámky 
Durchmusterung cat., zone and number
Poznámky
CD-ROM:

AstroCD n°3
(WDS1996)

Download :

Multiples  (WDS2000)


 
Katalogy mlhovin a galaxií
NGC 2000.0

Přiblížení : 
0° - 360°

Tento katalog obsahuje 13,226 mlhovin z katalogů NGC a IC. 
Následující informace jsou podporovány:
Object classification
NGC/IC catalogue number
Constellation
Largest dimension
Magnitude
Description 
Poznámky
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download :

Nebulae

SAC 6.2

Přiblížení : 
0° - 360°
 

Tento katalog obsahuje 10 600 mlhovin.
Následující informace jsou podporovány:
Object classification
catalogue number from various source
Constellation
Dimension
Magnitude
Surface brightness
Description 
Download :

Základní balík v2.5

Lynds' catalog of Bright Nebulae

Přiblížení : 
0° - 360°
Dec:
 -30° do +90° 

Tento katalog obsahuje 1 125 jasných mlhovin.
Nákres zobrazuje barvu a svítivost lhoviny.
Následující informace jsou podporovány:
Lynds catalog number
Region identification number
Other name
Largest dimension of nebula
Smallest dimension of nebula
Area of nebulosity in square degrees
Barevný index
Brightness scale
Poznámky
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download :

Nebulae
 

Třetí Reference cat. of Bright Galaxies

Přiblížení : 
0° - 360°

Tento katalog obsahuje 23 011 galaxií. 
Nákres zobrazuje orientaci, hlavní a vedlejší osu atd.
Následující informace jsou podporovány:
PGC catalog number
Other name
Morphological type
Major axis at 25/'2 isophote
Minor axis at 25/'2 isophote
Total B magnitude
Total b-v color index
Mean B surface brightness
Mean radial velocity (km/s)
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download :

Nebulae
 

catalog of Principal Galaxies 1999

Přiblížení : 
0° - 360°

Tento katalog obsahuje 193 898 galaxií.
Nákres obsahuje orientaci a osy.
Následující informace jsou podporovány:
PGC catalog number
Other name
Morphological type
Major axis at 25/'2 isophote
Minor axis at 25/'2 isophote
Total B magnitude
Heliocentric radial velocity (km/s)
CD-ROM:

AstroCD n°3 (PGC1989)

Download :

PGC (PGC1999)

Open Cluster Data 5th Edition

Přiblížení : 
0° - 360°

Tento katalog obsahuje 1 151 otevřených hvězdkup.
Násleující informace jsou podporovány:
Cluster number
Other catalog codes
Other catalog number
Diameter 
Total magnitude
Total color index b-v
Number of stars
Brightest star magnitude
Trumpler class
Distance in parsecs
Age in years
Poznámky
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download :

Nebulae
 

Globular Clusters in the Milky Way

Přiblížení : 
0° - 360°

Tento katalog obsahuje 147 kulových hvězdokup.
Nákres obsahuje jádro a celkový průměr.
Následující informace jsou podporovány:
Cluster number
Other name
Total V magnitude
Total b-v color index
Central surface brightness in V band 
Integrated spectral type
Total diameter ( arcminutes )
Half-mass diameter ( arcminutes )
Core diameter ( arcminutes )
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download :

Nebulae
 

Strasbourg-
ESO catalog of Galactic Planetary Nebulae

Přiblížení: 
0° - 360°

Tento katalog bsahuje 1 143 planetárních mlhovin.
Následující informace jsou podporovány:
Nebulae designation
Other name
Morphology indicator
Diameter (arcseconds)
V magnitude
Hbeta magnitude 
Central star B magnitude
Central star V magnitude
Poznámky
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download :

Nebulae