Sky Charts CZ
Uživatelská příručka

 


Nastavení parametrů mapy:


Toto okno umožňuje změnu vzhledu hvězd a mlhovin. V první sekci se dají nastavit barvy hvězd a mlhovin podle barevného indexu B-V, barva pozadí a koordinačních sítí.
Stačí kliknout na požadovaný objekt a vyvolá se okno, kde se nastaví požadovaná barva.
V sekci "Barvy" si můžete vybrat z předvolených schemtů. Kolonka "Neviditelný" znamená pouze, že se nezobrazí obrázky a koordinační síťě. Chcete-li si přepnout program pro noční pozorování staří vybrat Červený.
Sekce "Symbol galaxie" dává na výběr ze dvou typů zobrazení. To buď jako plný objekt nebo jako čára. Označte "Plný" pokud budete mapu tisknout na barevné tiskárně a "Čáry" pro tisk na laserové nebo inkoustové tiskárně. Tento typ symbolu je také vhodnější pro porovnávání s obrázkem, kdy se obraz dostane za objekt a lépe se projeví okraje.
Daší sekce je věnována nastavení strmosti a kontrastu hvězd podle jejich magnitudy. Použijte tlačítka Jas +/- a Kontrast +/- pro úpravu absolutní nebo relativní velikosti hvězd.
Poslední část se věnuje horizontu. Nejprve je nutné vybrat soubor na Vašem disku obsahující informace o něm.
Každý řádek souboru musí obsahovat dvě hodnoty: azimut (celé číslo) a odpovídající altitudu.
Není nutné označit každý azimut. Ale v souboru musí být seřazeno vševzestupně od 0° do 359°. Soubor horizon.txt je příklad mého horizontu v Ženevě.


Nastavení popisku objektu
Je možné si předělat popisky u různých typů objektů. Jestliže je zaškrtnuto "Zobrazit", pak je použito standartní nastavení. V "Nastavení" si můžete definovat zobrazování jména, magnitudy či polohy. Definovat lze i místo zobrazení, barvu a velikost textu jrdnotlivých objektů.

Výběr "Individuální nastavení" označuje, že pouze označené objekty budou mít neustále zobrazené popisky až do použití "Čistý výběr". 
V případě hvězd je možné předělat popisky, ale pouze u těch jasnějších.


Datum a čas

Definuje datum a čas pro použití výpočtů planet, komet, asteroidů.
Je možné použít systémové datum a čas nebo je můžete zadat sami v rozmezí let -20000 až +20000. Nicméně pozice planet jsou počítány pouze pro léta -3000 až +3000. Dejte si pozor na: 0 je 1 rok před n.l. a -1 je 2 roky před n.l.
Použijete-li nastavení "Automatické obnovování", pak bude mapa aktualizována každou minutu.
"Čas = UTC +" si klade za cíl získat informace o Vašem časovém pásmu od Greenwich. Číslo je kladné nacházíte-li se na Z a záporné jste-li z V.
Simulace:
Je možné počítat pozici objektů pro několik dat.
Podívejte se na
animaci.


Pozice pozorovatele:

Definuje místo pozorování, které je důležité pro správnou kalkulaci dat..
Enter the latitude, the longitude and the altitude (in metres) of your observatory.
You can assign a name to a location. Press "Save" to keep it for next session. It will appear in the list of the available locations.
If you don't know your observatory coordinates click "Map" and select your location on the map using the mouse.Vlastnosti přiblížení:

Tento panel nastavuje typ projekce pro jednotlivé stupně přiblížení.

  • Polární projekce je tradiční nebeský atlas se severním pólem na vrchlo mapy. Souřadnice jsou stále ICRS (J2000) nezávislé na čase.
  • Zenitální projekce reprezentuje aktuální zobrazení oblohy z dané pozice se Zenitem na vrchlo mapy. Souřadnice se shodují s aktuálním časem. Je možné vybrat azimut ze severního nebo jižního pólu.

Všechny projekce nemohou být v programu použity. Příklad: Tangent projekce má velkou deformaci pro přiblížení větší než 45° a odchýlí se o 90°. Sinus projekce přesahuje odchylku přes 90°.
The available projections are:

  • ARC : Oblouková délka. Je to standardní projekce, která odpovídá projekci Schmidtovy kamery.
  • TAN : Tangent. Odpovídá projekci obrázků získaných teleskopem nebo fotografickými čočkaami. 
  • SIN : Sinus. Používá se pro zobrazení obrázků v radioastronomii.
  • CAR : Cartesian. Standardní projekce mezi 180° a 360°. Není žádaná kromě faktu, že může zobrazit velmi velké zorné pole.


E. Griessen, AIPS poznámka 27


Zobrazování obrázků

V tomto okně můžete označit obrázek, který se zobrazi dohromady s mapou.

Obrázek se nahraje v náhledovém okně. Zde jej můžete modifikovat (tresholds, paletu barev a přiblížení části obrázku). Je možné nechat obrázek v původní podobě a pouze upravovat zoom klávesami + a -.

V případě souborů ve formátu FITS, které obsahují souřadnice RA, Dec nebo GLAT, GLON (např.: obrázky z DSS-ESO nebo IRAS) je program využije a automaticky umístí na správnou polohu na mapě. Zároveň si dejte pozor na to, aby jste u těchto obrázků nepoužili zoom, protože by nefugovalo automatické umístění. Ve všech ostatních případech je nutné nastavit pozici obrázkut manuálně. Samozřejmě, že můžete i použít funkci "Online zdroje" pro stažení obrázků z internetu.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na název souboru se zobrazí hlavička souboru formátu FITS nebo PIC. 

V případě formátu BMP (bitmap) je možné zaškrtnout možnost "Bitmapová paleta" v sekci "Barva obrázku". V tomto případě jsou všechny ostatní funkce vypnuty. Na druhé straně je-li obrázek 24-bitový, program vygeneruje černobílý stupeň z průměru všech RGB stupňů (stupeň=0) nebo každá barva nezávisí (stupeň=1,2,3). V obou případech může být obrázek modifikován jako obrázek ve formátu FITS nebo PIC. 

Můžete uložit současý snímek do souboru BMP a použít je později od stejného stupně úprav.

Podporovány jsou následující formáty:
FITS    8,16,32 bits, real 32,64 bits *.fit *.fts *.fits
PIC     (MIPS) 16 bits *.pic
Bitmap  8,24 bits *.bmp *.dib
JPEG    *.jpg *.jpeg (ne progressivní)
GIF     *.gif (ne progressivní)
TGA     *.tga
RLE     *.rle 
PCX     *.pcx

Se stisknutím OK se obrázek nahraje na mapu.

Poznámky týkající se souřadnic v souborech FITS:
Bohužel to není jediná a standardizovaná cesta k popisu WCS v souborech FITS. Tento program podporuje 3 nejčastější metody: CROTA2, CDi_j, PCiiijjj.
Vše bylo testováno s mnohými snímky z různých zdrojů. Přesto není možné garantovat funkčnost všech souborů. V tomto případěě se tedy mohou objevit určité potíže. Nejste-li si jistí formátem obrázku, použijte okno se záhlavím souboru.Většina výpočtů asteroidů

Tato funkce počítá pozici všech asteroidů pro dané datum.
Zadejte prosím kompletní cestu k souboru "astorb.dat", datum a čas pozorování a dle potřeby zaškrtněte tpocentrickou pozici.
Doporučujeme achovat originální jméno souborů.
Aktualizace "astorb.dat" je dostupná i díky "
Online zdrojům".
Nakonec označte vzhled astroidů na mapě a to jako smbol nnebo pomocí magnitudy.
Na Pentium 166 trvalo vypočítávání pozic 40 000 asteroidů asi 40 vteřin.
Upozornění !
Originální soubor astorb.dat je ve formátu UNIX (konec řádku = LF). Musíte jej tedy konvertovat do formátu DOS (konec řádku = CR+LF) před použitím v programu "Sky Charts CZ". Toto odpadá v případě, že si soubor stáhnete z "Online zdrojů".Online zdroje

Tímto menu se okamžitě dostanete na internetové zdroje.
Před použitím této funkce se musíte připojit.
Chcete-li více informací o jednotlivých zdrojích, použijte tlačítko If you want more information on the home pages themselves, just click on the informtivní URL.

Dostupné jsou následující zdroje:

Obrázky pro zobrazení na mapě:

- SkyView  : Snímky ve všech délkových vlnách.

- ESO Skycat Digitized Sky Survey : Palomarský atlas pro celou olohu. Rozměr obrázku je limitován velikostí. Velikost souboru je okolo 2.5 KB.

- ESO Skycat Digitized Sky Survey 2 : Stejný katalog, ale s vylepšeními. Rozlišení 1 pixelu je 1 oblouková vteřina místo 1,7 obloukové vteřiny. Soubory jsou 3x vetší.

Velké kataalogy hvězd:

Data požadovaná z těchto katalogů jsou automaticky ukládána do dočasných souborů a definována jako externí katalogy.

HST Guide Star Catalog (20,000,000 hvězd):

- CDS VizieR : Hvězdy slabší než 15. magnituda. Přiblížení je limitováno 5° nebo maximálne 5000 hvědami.

- ESO Skycat : Hvězdy slabší než 15. magnituda. Přiblížení je limitováno 2° nebo maximálne 1000 hvědami.
 

USNO-A (526,000,000 hvězd):

- CDS Vizier : USNO-A2.0 Hvězdy nad 20. magnitudu. Přiblížení je limitováno 2° nebo maximálne 5000 hvědami.

- ESO Skycat : USNO-A1.0 Hvězdy nad 20. magnitudu. Přiblížení je limitováno 2° nebo maximálne 5000 hvědami.

Komety a asteroidy:
Data z
CBAT/MPC :

  • Aktualizuje seznam viditelných komet. Pokud soubor CAT\PLANET\COMETES.OLD existuje, dojde k transferu. Tato vlastnost zachová staré elementy z předchozích pozorování.
  • Aktualizuje seznam jasnějších asteroidů v opoziccích tento rok.

Data z Lowell Observatory:

  • Aktualizuje seznam asteroidů z ASTORB databáze do souboru CAT\PLANET\ASTORB.DAT. Tento seznam obsahuje poslední elemnty pro více než 50 000 asteroidů.

Upozornění: Aktualizace seznamu komet a asteroidů přemaže tyto soubory novějšími: CAT\PLANET\COMETES.DAT , CAT\PLANET\ASTEROIDES.DAT nebo CAT\PLANET\ASTORB.DAT. 

Opatrně můžete i modifikovat nastavení online zdrojů v soubou EXTRES.INI.HEASARC SkyView

Toto okno Vám dává možnost okamžitě získat obrázek oblohy k současné mapě.
Musíte být připojeni k internetu před použitm této funkce.

Potřebujete-li více informací o SkyView nebo chcete získat popis všech dostupnýh katalogů a rozměrové limity, navštivte
http://skyview.gsfc.nasa.gov

Neupravujte standardní hodnoty "Coord" a "Přiblížení", chcete-li získat obrázek pro aktuální mapu.
Jinak můžete zadat jméno do kolonkyy "Coord", která bude vyluštěna SIMBADem.
Velikost některých katalogů je limitována (např.:. 4° v případě DSS).

Pixel X a Pixel Y reprezentuje číslo celkových pixelů na obrázku. Jsou-li tyto dvě hodnoty prázdné, bude použito rozlišení katalogu.
Upozornění: Dávejte si pozor na velikost souborů k transferu !

Jestliže chcete zachovat soubor pro pozdější použití, zadejte jméno ale neměňte příponu ".fit".

Odhad velikosti souborů: 
Data jsou 32 bitová a záhlaví je zanedbatelné.
Velikost v bytech je: pixelx x pixely x 4 (např.: obrázek 300x300 má 360 000 B = 360 KB)