Sky Charts CZ
Uživatelská příručka

 
retourpage suivante

Všechny následující příkazy mohou být použity hlavního menu nebo z ikonek. Je také možné přesunout kteroukoliv skupinu ikonek na jinou stranu nebo i před mapu. Jednotlivé skupiny můžete vypínat i zapínat v ZOBRAZENí > NáSTROJE. Zároveň je možné skrýt ikonky i hlavní menu pro zvýšení místa pro mapu. To lze pomocí kláves ENTER a SPACE. Pokud budte chtít všech opět zobrazit, použijte stejné klávesy.

Ikonky se shodují s funkcemi, které lze použít i v hlavním menu.

Mapa 

  Uloží nebo otevře mapu z disku, či případně otevře mapu na výhozí pozici. 

  Seznam objektů viditelných na aktivní mapě. V seznamu je možné vyhledávat, řadit objekty podle různých vlastností. Dále je možné seznam vytisknout nebo uložit do souboru nebo vytvořit i katalog pro použití s "Astrometrica"
 

  Tato ikonka vyvolá menu pro okamžité použití Internetových zdrojů

- Snímky z různých katalogů. 
- Hvězdy z GSC a USNO-A katalogů. 
- Stažení novějších elementů pro komety a asteroidy. 

POZNÁMKA - Pro použití těchto funkcí musíte být připojeni k internetu. 

Většina výpočtů pozic asteroidů pro dané datum 

  Zobrazí mapu horizontu pro danou pozici a čas. V okně se dá měnit směr pozorování a limitní magnituda. Mapa se automaticky obnovuje, dojde-li ke změně na hlavní mapě.

Funkce typ projekce umožnuje použít azimutální projekci pro hlavní mapu. 

  Kalendář 

  Vytiskne mapu podle nastavení. Změněna může být orientace obrazu a barvy ojektů.
Zároveň lze měnit text v záhlaví a přidat vlastní doprovodný text k mapě. Nastavit se dá i vzdálenost okrajů stránky a vypnout tisk legendy (vysvětlivek). 

  Tisk přiblížení. 
 

  Nápověda 

Je možné použít interní prohlížeč nebo tvůj oblíbený (Internet Explorer, Netscape, Opera a další) 

  Ukončení programu 


Úpravy
 

  Zkopíruje mapu do schránky, vytvoří metafile (.wmf) nebo obraz BMP (.bmp). Klávesa "p" aktivuje tuto funkci, jestliže je menu vypnuté. 

  Aktualizuje mapu podle systémového času a datumu.

Kliknutím pravého tlačítka na ikonku aktivujete či zrušíte automatické obnovování mapy po jakékoliv změně v programu. 

  Animace. 

Stačí nastavit kroky po dnech, hodinách, minutách či vteřinách a poté kliknout na šipky. Levá směrem do minulosti a pravá do budoucnosti. Posunutím ukazatele se mění pauzy mezi jednotlivými animacemi. Pokud je na levé straně, dochází k animaci každou vteřinu, ale nachází-li se posuvník zcela vpravo, dojde pouze k jedné animaci. Pozice RA a Dec (ekvatoriální zobrazení) či azimutální zůstávají stejné. Pokud tedy potřebujete, aby daný objekt (pouze planeta, kometa či asteroid) zůstal v zorném poli, najděte si jej a pak na něj klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte "Animovat...". Pro dokonalejší animaci je výhodnější vypnout nepotřebné katalogy a snížit magnitudovou škálu na minimum. Je také důležité použít v nastavení "memory cache". 

  Převrácení mapy horizontálně. 

  Převrácení mapy vertikálně. 


Zobrazení
 

  Přiblížení. Lze jej také vyvolat klávesou "+" 

  Oddálení. Lze jej také vyvolat klávesou "-". 

  Zpět na předchozí přiblížení. 


  Přiblížení podle zadaných stupňů.
 

  Zobrazení více nebo méně hvězd a mlhovin z aktuálního katalogu podle magnitudy. Tyto změny lze provést i pomocí VLASTNOSTI KATALOGŮ v kolonce Limitní magnituda pro hvězdy a Velikostní limit pro mlhoviny 

  Noční verze Sky Charts CZ, kdy je vše zobrazeno červenou barvou, která v noci neoslňuje. 

  Skryje skupin ikonek pro vetší prostor pro mapu - funkci lze vyvolat i klávesou ENTER. 

  Zobrazí magnitudovou škálu a vysvětlivky k jednotlivým symbolům.

Na panelu jsou zobrazeny následující informace: 

Magnituda
Var  Proměnné hvězdy
Dbl   Dvojhvězdy
b-v   Barevný index
Gx    Galaxie
Oc    Otevřená hvězdokupa
Gc    Kulová hvězdokupa
Pl    Planetární mlhovina
Neb   Emisní mlhovina
N+C   Mlhovina a hvězdokupa
Star  Katalogizovaná mlhovina identifikována jako hvězda
Unk   Neidentifikovaná katalogyzovaná mlhovina
Kometa
Asteroid
Planeta


 


Přesun

  Přesune mapu na danou světovou stranu. Můžete použít i šipky na klávesnici. 

  Změna přiblížení podle stupňů na ikonkách. 

  Rotace mapy o +15 stpňů. 

  Rotace mapy o -15 stpňů. 

  Přepínání mezi ekvatoriální a azimutální projekcí. 

  Zobrazí veškerou oblohu viditelnou z dané pozice. 

  Zobrazí zenit nebo severní, východní, jižní, západní horizont. 


Hledání
 

  Najde objekt.

Najde objekt podle jména v katalogu Messier, NGC, IC, GCVS, WDS, Boss GC, GSC, SAO, HD, BD+SD, CD, CPD, HR. NOTE - daný katalog nebo vyhledávací index musí být nainstalován. Nebo aktivní externí katalog

Vyberte typ katalogu a zadejte do pole číslo jeho ID. Pro hledání v GSC zadejte číslo regionu a číslo hvězdy oddělené mezerou. Pro hledání v BD je nutné zadat ID takto: znak a declination zone number, mezera a pak číslo hvězdy (např.: +36 2844 ).

Pro nalezení proměnné hvězdy můžete jméno z GCVS jako "Y Cas" nebo "V1357 Cyg" nebo domnívané číslo jako "NSV 1205" nebo jméno extragalaktické proměnné hvězdy jako "SMC V0220" či "N4486 V0002". V názvech lze použít velká či malá písmena.

Hledání planet, komet a asteroidů. 
Rozevírací nabídka s výběrem komet a asteroidů obsahuje pouze seznam objektů, které byly přidány do programu přes VLATNOSTI KATALOGŮ

Hledání podle jména souhvězdí, jména hvězdy (Bayer, Flamsteed).
Pro hledání podle Bayernova jména je nutné zadat řecké písmeno a poté zkratku souhvězdí (př.: GAM AND pro Gamma Andromedae). Vyhledávání pomocí Flamsteedova čísla je nutné zadat číslo hvězdy a pak zkratku souhvězdí.

Zároveň je možné vyhledávat i podle čísla z katalogu Uranometria 2000 chart. 

  Rychlá lokace na mapě. Stačí kliknout na mapu a hlavní mapa bude přesměrována na danou pozici.

 

  Nová lokace podle zadání RA/Dec a orientace.
 


Vlastnosti 

  Vlastnosti katalogů... 

  Nastavení datumu a času 

  Nastavení pozice pozorovatele 

  Nastavení barev 

  Vlastnosi projekce - typ přiblížení 

  Popisky 

  Nástroje:

- Základní nastavení pro identifikaci objektu je STRUČNĚ (zobrazení vlastností na stavém řádku). Při výběru OBSÁHLE se zobrazuje následující okno.

- Změna fontů. 

- Výběr jazyka. 

  Uloží aktuální nastavení. 


Čáry
 

  Zobrazí ekvatoriální síť. Klikutím pravým tlačítkem můžete nastavit rozzestup mezi čárami. 

  Zobrazí azimutální obzorníkovou sít. 

  Zobrazí hodnoty u síťových souřadnic. 

  Zobrazí zorné pole uprostřed mapy. Je ároveň možné zorazit zorné pole kdekoliv, pokud kliknete na ikonku pravým tlačítkem.
Klikněte pravým tlačítkem na ikonku a otevře se okno s nastavením zorného pole:

V tomto okně se dají nastavit parametry pro 10 zorných polí, které se poté zobrazí na mapě a budou simulovat okraje Vašich okulárů, za nimiž ve skutečnosti nic neuvidíte. Je nutné zadat velikost zorného pole v obloukových minutách a zadat i jeho název. Nevíte-li zorné pole svého okuláru, vydělte ohniskovou délku dalekohledu ohniskovou délkou okuláru. Zorné pole okuláru vydělte výsledkem a vyjde vám zorné pole dalekohledu ve stupních. Proto násobte výsledek 60 a vyjde výsledná hodnota. Například mám-li datekohled s ohniskem 2000 mm a k tomu okulár 20 mm s 40°, vyjde, že zvětšení je 2000/20=1OO. Zorné pole dalekohledu je 40/100=0,4° a tedy 0,4°x60=24 minut.
Výsledná hodnota je tedy 24 minut, kterou také zadáme do pole před ikonkou kalkulačky. 

  Vkreslí čáry souhvězdí. 

  Vykreslí okraje souhvězdí. 

Dvě další funkce, které nejsou znázorněny ikonka a nachází se pouze v hlavním menu:
- Místní horizont: Vykreslí lokální horizont ze souboru obsahující azimut a atlitudu.
- Okraje map Uranometria 2000: Vykreslí okraje map toho námého atlasu 


Obrázky
 

  Zobrazí snímky z CDček Realsky® nebo DSS na pozadí mapy. Přiblížení mapy musí být méně než 7° . Jestiže je vše nakonfigurováno, měl by se po kliknutí zobrazit seznam.

Prom býběr nejvhodnějšího obrázku se podívejte na čas xpozice a další informace v seznamu. 

   Obrázek v pozadí. Je možné zobrazit orázky odpovídající jednotlivým mapám místo pozadí a pozorvnávat výsledky. Nejprve se však musí program donastavit a to upravením map a obrázku. Najděte si objekt, se kterým budete porovnávat. Nyní potřebujete synchronizovat pozici obrázku s mapou. To uděláte tak, že kliknete levým tlačítkem na objekt na mapě a poté stisknete CTRL+levé tlačítko myši a tím kliknete na část obrázku, která má být objektu na mapě přiřazena. Akci opakujte s jiným objekty až se obrázek přesune do dané pozice. 

  Odstraní obrázek z pozadí mapy. 

  Po kliknutí začne obrázek problikávat s pozadím.
Po kliknutí pravým tlačítkem se zobrazí okno s nastavením intervalu problikávání.Funkce myši:
  Pohyb: 

 • Souřadnice jsou zobrazeny v levém dolním rohu obrazovky.
  Levé tlačítko: 
 • Jedno klikutí: Identifikace objektu a vzdálenost od předchozího.
 • Alt + jedno kliknutí: Přepínání mezi stručnými a obsáhlými vlastnostmi objektu.
 • Shift + jedno kliknutí: Identifikace objektu v kruhovém hledáčku.
 • Kliknutí + pohyb: Definice přiblížení.
 • Jedno kliknutí v definici přiblížení: Přiblížení.
 • Ctrl + jedno kliknutí: Označení pozice objektu na obrázku.
  Pravé tlačítko: 
 • Jedno kliknutí: Zobrazení menu s následujícími funkcemi:
  • Centrovat mapu.
  • Identifikovat objekt nedaleko kurzoru.
  • Vytvoření zorného pole. Nejprve si jej nastavte a poté klikněte levým tlačítkem na fixaci.
  • Odstranit všechna zorná pole.
  • Animovat planetu, kometu či asteroid.


Klávesové zkratky:
 
 
1 zorné pole 10 minut 
2 zorné pole 1°
3 zorné pole 5°
4 zorné pole 15°
5 zorné pole 30°
6 zorné pole 50°
7 zorné pole 90°
8 zorné pole 120°
9 zorné pole 200°
a   zobrazení veškeré viditelné oblohy z aktuální pozice
c vlastnosti katalogů...
e zobrazení východního horizotu
f vyhledávání objektů
h zobrazení mapy horizontu
l popisky všech zobrazených objektů na mapě
n zobrazení severního horizontu
p otevře nabídku úprav
q   přepínání mezi ekvatoriání a azimutální projekcí
r   rotace mapy +15°
R   rotace mapy -15°
s zobrazení jižního horizontu
t nastavení datumu a času
w zobrazení západního horizontu
z zobrazení zenitu
+ přiblížení
- oddálení
šipky pohyb mapy daným směrem.
Enter zobrazení nebo skrytí skupin ikonek
Space nebo Esc zobrazení nebo skrytí hlavního menu
Shift zpomalení pohybu a přibližování
Ctrl zrychlení pohybu a přibližování 


Parametry příkazové řádky:

Příkaz Ciel.exe bude akceptovat následující parametry: 
 
 
-ar hh.hhhh Incicializace RA
-de dd.ddd Inicializace Dec
-w dd.dd Přiblížení 
-c nnn.cdc Nahrání uložené mapy nnn.cdc 
-f 
"CAT: catid 
ID: nnn"
Nalezení objektu nnn v katalogu catid  poté centrovat mapu na tento objekt. Nepoužívejte spolu s -ar or -de 
-o "LAT:+00°00'00.0"
LON:+00°00'00.0"
ALT:000m
OBS: nom obs"
Nastavení místa pozorování
-d yyyy-mm-ddThh:mm:ss Nastavení datumu a času
-dss "CDdrive ImagePath 
ImageName reuse"
Rozbalit RealSky obrázek na danou mapu
-t Vypsat spouštěcí protokoly do souboru trace.txt