Cartes del Cel 

Calendari


Calendari

Aquesta funció permet tenir una visió dels fenòmens astronòmics per un període donat.


Podeu escollir la data d'inici, la data final i l'interval entre cada càlcul, així com també l'hora a la qual són calculades les posicions.
Per omissió el càlcul es fa a la data actual, durant 5 dies a  0h TU.
Pareu esment al temps de càlcul si el nombre de dies és molt gran.

Si feu clic sobre un objecte de la taula, el programa us mostrarà la carta corresponent, centrant-la sobre aquest objecte, a la data i hora de la taula. Si a més, la columna escollida conté l'hora d'un esdeveniment, com per exemple, la sortida d'un planeta o el crepuscle, aquesta serà l'hora que usarà la carta.. Hi ha també altres funcions per als  eclipsis i els satèl·lits artificials que són descrites a la pàgina corresponent.


Crepuscle:

Aquesta pantalla indica les hores dels crepuscles del matí i el vespre per a cada data escollida.
El crepuscle nàutic  és el moment en què el Sol està 12 graus per sota de l'horitzó. Les estrelles més brillants són visibles aleshores.
El crepuscle astronòmic és el moment en què el Sol és a 18 graus a sota de l'horitzó. El cel és negre i totes les estrelles  són visibles.Planetes :

Indica la posició, la magnitud, el diàmetre aparent, la fracció il·luminada i les hores de sortida, culminació (sud) i posta dels planetes, la Lluna o el Sol per a cada data escollida.Cometes :

Indica la posició, la magnitud, l'elongació al Sol, la fase, i les hores de sortida, culminació i posta per al cometa escollit. 

S'indiquen també l'altura sobre l'horitzó i l'azimut al moment del crepuscle a fi de facilitar l'observació dels cometes pròxims al Sol. Això permet decidir si el cometa s'observa millor a la matinada o al vespre.
Eclipsis de Sol


Totes les informacions d'aquesta pàgina són preparades per  Fred Espenak, NASA/GSFC. Podeu visitar la seva web fent clic al botó gran a dalt de la pantalla.

Mostra la llista dels eclipsis de Sol per al segle actual. S'hi indiquen: la data i l'hora del màxim, el tipus d'eclipsi, el número del cicle Saros, el valor  gamma, la magnitud de l'eclipsi, el lloc del  màxim, l'altura del Sol sobre l'horitzó en aquest lloc, l'ample de l'ombra en Km, la durada de la fase total o anul·lar, i la disponibilitat de un mapa  detallat. Veure l'explicació detallada d'aquests valors (en anglès).
Les dades dels eclipsis  de 1800 a 2100 així com alguns mapes detallats vénen amb el programa base, d'altres estan disponibles  i es poden descarregar des de la xarxa.

Un clic de ratolí sobre una de les línies mostra l'eclipsi vist des de l'observatori actual i posa el programa en el mode  animació.

Un clic a la columna  Latitud o Longitud del lloc del màxim mostra aquest punt al mapa del món. Podeu mostrar l'eclipsi vist des d'aquest punt tancant la finestra o fent clic a un altre lloc. El vostre lloc d'observació serà restablert quan sortiu del mode animació.
Un clic en la columna Map mostra el mapa detallat de l'eclipsi si és que està disponible (diu 'Map').Eclipsis de Lluna


Totes les informacions d'aquesta pàgina són donades per  Fred Espenak, NASA/GSFC. Podeu visitar el seu lloc web fent clic sobre el botó gran de la pantalla.

Mostra la llista dels eclipsis de Lluna per al segle en curs. S'hi indica: la data et l'hora del màxim, el tipus d'eclipsi, el número Saros, el valor gamma, la magnitud de les fases de penombra i ombra i la durada de les fases parcials i totals. Veure  l'explicació detallada d'aquests valors (en anglès).
Les dades del eclipsis de 1800 a 2100 vénen amb el propi programa, d'altres es poden obtenir descarregant-les de la xarxa.

Un clic de ratolí sobre una de les línies mostra l'eclipsi vist des de l'observatori actual i situa el programa en mode  animació.Satèl·lits artificials


El càlcul dels satèl·lits artificials utilitza els programes QuickSat de Mike McCants i Iridflar de Robert Matson. Destineu una mica de temps per llegir la documentació d'aquests  programes que hi ha en el directori  cat\satellites.
Procureu actualitzar regularment els arxius d'elements TLE (almenys un cop per setmana),cosa que podeu obtenir fent clic sobre el botó "Baixar TLE". Els arxius cal que siguin situats en el directori  cat\satellites. Els fitxers que acompanyen el programa sols serveixen com a exemple, però no estan al dia.

Comenceu per escollir les dates per les quals voleu la previsió, el límit de magnitud per mostrar en la llista o per al dibuix de la carta, els fitxers TLE a utilitzar (en podeu seleccionar diversos amb les tecles  Ctrl o Shift). Feu servir les caselles de la dreta per indicar si només voleu llistar els satèl·lits que passin per la carta actual (útil per evitar una traça de satèl·lit en una fotografia) i si  voleu incloure les fulguracions dels  Iridium en la llista.

L'arxiu per a les fulguracions dels Iridium ha de dur el nom iridium.tle i si  voleu veure en la carta la trajectòria del satèl·lit abans i després de la fulguració cal que seleccioneu aquest arxiu de la llista i escolliu una  magnitud per a la carta de 8 o més petita.

Després d'haver acceptat, seran mostrats els següents valors: la data i l'hora del màxim d'elevació del satèl·lit, el nom del satèl·lit, la magnitud màxima, l'azimut i l'altura del màxim, la distància en quilòmetres, l'ascensió recta i la declinació, l'error estimat de la predicció en minuts per als satèl·lits, o bé la distància i direcció en el màxim de la fulguració per als Iridium i la direcció del moviment del satèl·lit.

Un clic de ratolí sobre una de les línies mostrarà la carta del pas d'aquest satèl·lit així com de qualsevol altre que passi dins d'un interval de temps de +/- 6 minuts i que sigui més brillant que el límit escollit.