Cartes del Cel 

Comandaments del menú


Tots els comandaments són accessibles sigui  pel menú o bé pels grups de botons .

És possible de desplaçar cada grup de botons al lloc que hom vulgui i escollir els que es volen veure amb l'opció Veure->Barra d'eines del menú.  
Es pot amagar el menú per guanyar lloc a la pantalla. Amb les tecles Espai o Esc s'alterna amagar o reaparèixer.

Els grups de botons corresponen a les seccions del menú.

Fitxer  Desa o carrega una carta en un fitxer del tipus .cdc
Possibilitat de recuperar la carta inicial de la darrera gravació de les opcions.  Llista dels objectes mostrats en pantalla, amb possibilitat de cercar, d'ordenar per AR, d'imprimir i de desar en un fitxer. Possibilitat de crear un fitxer catàleg per a  "Astrometrica".


Podeu fer clic sobre una línia de la llista  per mostrar la finestra d'identificació detallada.  Aquest menú permet l'accés directe als recursos d'Internet .

- Imatges de diferents catàlegs.
- Estels del GSC i USNO-A
- Actualització de la llista de cometes i asteroides.

Nota.- Heu d'estar connectats a Internet abans de poder usar-ho.  lcul massiu de la posició dels asteroides per a una data  Posició azimutal (carta de l'horitzó) per al lloc i l'hora en la direcció del centre de la carta principal actual. Tot seguit podeu modificar la direcció d'observació amb l'ajuda de les dues fletxes del camp "Azimut". La magnitud límit pot canviar-se amb els dos botons de l'esquerra. Aquesta carta s'actualitza automàticament en cas de canvis en la carta principal.


La funció
Tipus de projeccions permet d'utilitzar una projecció azimutal en la carta principal.  Calendari  Impressió de la carta de la pantalla amb tria de la impressora, l'orientació, els marges i el color.
També és possible incloure-hi un títol i una descripció per imprimir, o bé de no imprimir cap llegenda.  Resolució de la impressora i escala d'impressió en minuts/cm.  Ajuda

Podeu triar de fer servir el visor intern del programa o bé d'utilitzar el que tingueu per defecte. Sortir del programa
S'us pregunta si voleu desar les opcions per tal de retrobar la mateixa carta a la propera sessió. Si sempre responeu semblantment a aquesta pregunta, podeu marcar la casella de sota perquè no us torni a preguntar. El menú Preferències permet reactivar aquest comandament.
Edita  Copia en el porta-retalls, en un metafitxer  Windows (.wmf) o en un fitxer (.bmp, .gif ou .jpg) els  objectes de la pantalla. La tecla "p" crida aquesta funció si el menú és amagat.  Actualització immediata de la carta. 

El botó dret del ratolí permet seleccionar o no l'actualització automàtica després de cada operació..   Animació. 

Reguleu l'interval en dies, hores, minuts o segons i feu clic sobre una de les fletxes per avançar o recular l'interval. També es pot variar el ritme  amb el cursor regulable o avançar o retrocedir pas a pas.
La posició  és fixa en ascensió recta i declinació si useu coordenades equatorials, i fixa en azimut i altura en cas d'usar coordenades azimutals.
Per seguir el desplaçament d'un objecte del sistema solar (planeta, cometa o asteroide) cal seleccionar-lo amb un clic dret del ratolí i triar l'opció "fer el seguiment de...".
Per tal que l'animació sigui més àgil és important de no fer servir més que les opcions necessàries i d'usar el mínim de catàlegs diferents, així com activar la 
memòria cau.

Per enregistrar l'animació en un fitxer de format  AVI o GIF s'ha d'indicar el nom, la velocitat de gravació, el format volgut i marcar la casella "Enregistra". Pareu esment que amb el format AVI els fitxers poden esdevenir molt voluminosos.


  Inverteix la carta horitzontalment.  Inverteix la carta verticalment.
Veure  Zoom augmentant dues vegades. La mateixa funció que la tecla +  Zoom disminuint dues vegades. La mateixa funció que la tecla -  Zoom precedent
  Elecció de l'amplada de pantalla en graus  Modifica la quantitat d'estels o nebuloses visibles dins dels límits fixats en el catàleg usat. Els valors corresponents són actualitzats en els paràmetres de visibilitat dels estels o de les nebuloses per al camp actual de la carta.  Visió nocturna.  Canvia el mode de presentació dels estels i nebuloses entre el mode realista i el mode disseny.Varia la presentació del cel entre color fix o bé variable segons la claror de dia o de lluna presents.  Mostra l'escala de magnituds i una llegenda dels símbols usats.

Hi ha les informacions següents:

 Magnituds
 Var  Estrella variable
 Dbl  Estrella doble
 b-v  Índex de color 
 Gx   Galàxia
 Oc   Cúmul obert
 Gc   Cúmul globular
 Pl   Nebulosa planetària 
 Neb  Nebulosa brillant
 N+C  Nebulosa + Cúmul
 Star Identificat com estrella 
 Unk  No identificat
 Cometa
 Asteroide
 Planeta
Moure

  Desplaçament de la carta en la direcció corresponent. També es poden usar les fletxes del teclat.  Canvia l'amplada de la carta al valor indicat.  Rotació de la carta de +15 graus, +45 amb la tecla Ctrl, +1 amb la tecla Shift.  Rotació de la carta de -15 graus, -45 amb la tecla Ctrl, -1 amb la tecla Shift.  Intercanvia  les projeccions equatorial i azimutal.  Mostra tot el cel visible a l'hora i el lloc actuals.  Mostra el zenit o l'horitzó nord, est, sud o oest.
Busca  Busca 

Busca pel número d'objecte en els catàlegs Messier, NGC, IC, PGC, GCVS, WDS, Boss GC, GSC, SAO, HD, BD+SD, CD, CPD, HR o en un
catàleg extern actiu. Els altres catàlegs no cal que estiguin actius, però han d'estar instal·lats.
Entreu el número del catàleg escollit. Per al GSC entreu el número de zona separat per un espai. Per al BD entreu el signe i la zona i a continuació el número d'estel (per exemple : +36  2844 )
Per a una cerca segons un identificador d'altres catàlegs com UGC, MCG, PK, ... cal usar l'opció SAC per als estels més lluminosos , o les opcions NED i SIMBAD per a una cerca via Internet d'aquests catàlegs complets. Us caldrà consultar la documentació específica per a la sintaxi dels noms d'aquestes darreres opcions.

Per als estels variables podeu utilitzar un nom del GCVS com "Y Cas" o "V1357 Cyg" o un número de variable suposada com "NSV 1205" o també un nom de variable extragalàctica com "SMC V0220" o "N4486 V0002". Podeu entrar aquests noms en majúscules o en minúscules. L'únic cas on es fa una diferència és a "U Her" i "u Her".

Cerca dels  planetes, cometes, asteroides. 
La llista dels cometes i asteroides només conté els seleccionats en la 
tria dels catàlegs 

Cerca pel nom de constel·lació i nom d'estrelles (nom comú, Bayer, Flamsteed).
Per al nom de Bayer, entreu l'abreujament de la lletra grega i l'abreujament de la constel·lació (per exemple, per a gamma andromedae : gam and ). Per al número de Flamsteed entreu el número seguit de l'abreujament  de la constel·lació.

També podeu buscar un número de carta Uranometria 2000.  Posicionat ràpid en una carta amb les constel·lacions. Feu clic a la posició volguda per centrar-hi la carta.   Feu servir els botons + -  per  fer  zoom sobre aquesta  carta.  Situeu la carta triant les  coordenades, el camp i l'orientació.
Preferències  Paràmetres dels catàlegs i objectes  Dia / hora  Observatori  Aspecte de la carta  Tipus de projeccions  Etiquetes  Eines: 

- Identificació breu (a la  barra d'estat) o llarga en una finestra.  La tecla Alt permet invertir la funció. 
En mode breu un clic sobre l'etiqueta mostra la finestra detallada.
El botó "Centra" situa aquest objecte al centre de la carta, el botó "Veïnatge" elabora una llista amb tots els objectes pròxims.

- Tipus de lletra.  Utilitzar els botons de la dreta per modificar el tipus i la mesura.

 - Llengua del programa.  Desa la configuració actual per a la propera sessió.
Línies  Mostra les coordenades equatorials. Un clic amb el botó dret sobre aquesta icona  permet  modificar l'espai entre les línies coordinades.  Mostra les coordenades  azimutals si s'està treballant amb la projecció zenital.  Mostra els valors de les coordenades.  Mostra els oculars o el camp de càmera CCD al centre de la carta. També poseu situar els cercles on us plagui de la carta amb el botó dret del ratolí i fixar-los amb l'esquerre. Aquesta imatge s'utilitza també per indicar la posició del telescopi.
El botó dret del ratolí sobre la icona permet modificar la dimensió i la quantitat d'oculars mostrats:

Podeu escollir de mostrar els cercles corresponents al camp d'un ocular. Es poden veure fins a deu oculars diferents. Indiqueu el diàmetre del camp de visió en minuts d'arc i l'etiqueta associada. Per conèixer el camp dels vostres oculars, dividiu el camp aparent de l'ocular pels augments. Per exemple, amb un ocular de 20mm de focal i 40° de camp aparent muntat en un telescopi de 2000 mm de focal:
Augments = 2000 / 20 = 100
Camp = 40 / 100 = 0.4°
Camp = 0.4 * 60 = 24 minutes
Caldrà, doncs, indicar 24 per a aquest ocular.
Podeu usar la calculadora integrada en aquest mateix camp.  Dibuix de les figures de les constel·lacions.   Dibuix dels límits de les constel·lacions. Aquestes opcions suplementàries només són disponibles al menú:
- Horitzó local : Dibuixa  l'horitzó local d'acord a un arxiu de text, fàcil de fer, amb les altures corresponents a cada azimut del vostre horitzó local (exemple: Azimut 90º altura 3.5º s'escriuria en l'arxiu: 90 3.5)
- Eclíptica.
- Equador galàctic.
- Una opció per unir amb línies les posicions de simulació a intervals triats dels planetes, cometes o asteroides.
- Via Làctia
- Límit de les cartes Uranometria 2000 : Dibuixa els límits de les cartes d'aquest atles.
Imatges  Superposició  d'una imatge de CD Realsky® o DSS sobre  la carta actual. La dimensió de la carta ha de ser inferior a 7 graus. Si ho teniu configurat, es mostra la llista de les plaques disponibles. 

Fixeu-vos en el temps d'exposició i el marge en píxels, que us ajudaran a triar la millor placa. El marge es positiu si la carta queda completament coberta per la foto i negativa si s'arriba a la vora d'una placa. Llavors es retallarà la imatge.  Foto del cel. Podeu superposar una foto del cel a la carta corresponent. Per ajustar la carta i la imatge, us cal identificar un objecte de la carta (amb un clic del botó esquerre del ratolí) i després indicar la seva posició sobre la foto (amb Ctrl+botó esquerre). Tot seguit repetiu l'operació amb un segon objecte.  Suprimir la imatge.  Imatge intermitent  de la foto i de la carta. El botó dret del ratolí permet canviar-ne el ritme.Telescopi

Aquests comandaments permeten controlar un telescopi des del programa. Són disponibles en la barra de botons, en el menú Telescopi i amb un clic dret del ratolí.


Menú Telescopi - Tria de la interfície: Escolliu el tipus d'interfície que voleu usar. Només es mostren  les connexions  (plugins) opcionals correctament instal·lades.
Els models actualment suportats són:
Plugin
Encoder : encodificadors del tipus Tangent, Ouranos, NGC-Max, etc...
Plugin
Meade : telescopis Meade LX200, ETX, LX90, Magellan o compatibles.


 Obre la finestra de la interfície per configurar i connectar el telescopi.


 Centra la carta amb la posició actual del telescopi.


 Segueix constantment la posició del telescopi.


 Aquest botó només és actiu si s'ha seleccionat un objecte en la carta.  En el cas d'un LX200 es reinicialitzen les coordenades del telescopi amb les de l'objecte. Amb els encodificadors s'afegeix l'objecte a la llista d'inicialització. Això també serveix per a l'alineació inicial.


 Actiu només si el telescopi accepta ordres de desplaçament i que hi hagi un objecte seleccionat a la carta. Desplaça el telescopi a la posició d'aquest objecte.

El clic dret del ratolí té una funció suplementària: "Ves a la posició del cursor" que permet desplaçar el telescopi a un indret qualsevol.Utilització del ratolí:

  Desplaçament :

 • Mostra les coordenades del cursor a baix a l'esquerra de la pantalla.
 • Shift + desplaçament: Mostra contínuament les etiquetes breus dels objectes de sota el cursor.

  Botó esquerre:

 • Clic senzill: Identificació de l'objecte i distància a l'objecte precedent.
 • Alt + clic senzill: Inverteix la funció d'identificació per defecte.
 • Shift + clic senzill: Identificació dels objectes de dins de la  retícula. 
 • Pressió + desplaçament: Definició de la finestra de zoom 
 • Pressió + desplaçament dins de la finestra de zoom: Desplaça la finestra de zoom.
 • Clic senzill dins de la finestra de zoom: Aplica el zoom.
 • Ctrl + clic senzill: posició sobre la foto. 

  Botó dret:

 • Clic senzill: Mostra un menú amb les funcions següents:
  • Centra sobre la posició del cursor
  • Identificació dels objectes prop de la posició del cursor
  • Mostra cercle(s) de referència en la posició del cursor usant les mateixes definicions dels oculars. Podeu desplaçar els cercles i fixar-ne la posició fent clic de nou amb el botó esquerre.
  • Esborra el darrer cercle de referència
  • Esborra tots els cercles de referència
  • Prepara el planeta, cometa o asteroide a seguir amb l'animació
  • Comandaments per al telescopi: Sinc, Goto


Tecles de comandament:
 

1

Camp de 10 minuts

2

Camp de 1 grau

3

Camp de 5 graus

4

Camp de 15 graus

5

Camp de 30 graus

6

Camp de 50 graus

7

Camp de 90 graus

8

Camp de 120 graus

9

Camp de 200 graus

a

  Mostra tot el cel visible a l'hora i lloc actuals.

c

Tria de catàlegs i paràmetres dels objectes

e

Mostra l'horitzó est

f

Busca

h

Posició azimutal del lloc i hora actius 

l

Etiquetes dels objectes seleccionats 

m

  Posiciona per tria de les coordenades i l'orientació

n

Mostra l'horitzó nord

p

Copia en el porta-retalls o en un arxiu

q

  Permuta les projeccions equatorials i azimutals

r

  Rotació de la carta de +15 graus

R

  Rotació de la carta de -15 graus

s

Mostra l'horitzó sud

t

Selecciona el dia i l'hora 

w

Mostra l'horitzó oest

z

Mostra el zenit

+

Zoom doble 

-

Zoom meitat 

Fletxes del teclat:

Desplacen la carta en la direcció corresponent

Intro:

Amaga o mostra les barres d'icones

Espai o Esc :

Amaga o mostra el menú principal

Majúscula

Disminueix la velocitat de zoom o de desplaçament

Ctrl

Augmenta la velocitat de zoom o de desplaçament
Paràmetres de la línia de l'executable ciel.exe:

El comandament ciel.exe accepta els paràmetres següents:
(Cal deixar un espai entre els paràmetres i el seu valor)
 

-ar hh.hhhh

Ascensió recta inicial en hores i decimals d'hora

-de dd.ddd

Declinació inicial en graus i decimals

-w dd.dd

Camp de visió inicial en graus i decimals

-c nnn.cdc

Carrega la carta desada nnn.cdc 

-f 
"CAT: catid
ID: nnn"

Busca l'objecte  nnn en núm. del catàleg (catid)
i centra la carta en aquesta posició.
No useu  -ar o -de amb aquesta opció.

-o "LAT:+00d00m00.0s
LON:+00d00m00.0s
ALT:000m
OBS: nom obs"

Defineix la posició de l'observatori

-d yyyy-mm-ddThh:mm:ss

Defineix el dia i l'hora.

-dss "CDdrive ImagePath 
ImageName reuse"

Extreu una imatge de RealSky corresponent a la carta inicial.
Si reuse=1 el fitxer ImageName serà usat en lloc d'una nova extracció

-i 

S'executa en icona.

-t

Elabora una traça de l'execució en l'arxiu de text trace.txt 

-p 1

Crea un arxiu ciel.pos amb la posició de l'objecte seleccionat a la carta. Per refrescar l'arxiu cal que sigui esborrat per l'aplicació que el llegeixi. La demora de refrescat després de l'esborrat s'indica en forma de paràmetre. Per defecte és cada segon. El contingut de l'arxiu ciel.pos és el següent:
línia 1 = data i hora de la posició (hora actual + 1 segon)
línia 2 = AR hora decimal
línia 3= DEC graus decimals
línia 4= AZ graus decimals
línia 5= ALT graus decimals
línia 6= nom de l'objecteInterfície DDE :

Es poden obtenir informacions de la carta activa o passar ordres al programa usant una interfície DDE.

Executeu ciel.exe i després inseriu el camp següent en un document  MS Word per exemple:
{DDEAUTO ciel DdeSkyChart DdeData}

El camp queda reemplaçat pels valors que té la carta actual i s'actualitzen automàticament en cas de modificar la carta. Els valors són presentats en línies:
1a línia : Data de l'actualització de les dades
2a línia: Posició del centre de la carta i amplada del camp
3a línia: Contingut de la barra d'estat, darrera identificació
4a línia: Data i hora de la carta
5a línia: Posició i nom del lloc d'observació

Per exemple :
27.11.1999 12:06:07
RA:  0h42m42.00s DEC:+41°16'00.0" FOV:+78°00'00"
  0h42m44.40s +41°16'08.0"  Gx PGC 2557   NGC   224      .SAS3..
D:190.5/61.7' mB: 4.36 b-v:0.92 mB/'2:14.37 RV:  -121
1999-11-27T12:05:09
LAT:+46d13m00sLON:-06d09m00sALT:375m OBS:Ginebra

Per passar ordres al programa cal usar la funció  DDE Poke. Només podeu donar una ordre a la vegada.
Els comandaments disponibles són:
 

MOVE

RA: 00h00m00.00s DEC:+00°00'00.0"
FOV:
+00°00'00"

centre de la carta i camp de visió

FIND

CAT: catid  ID: nnnn

busca un objecte

DATE

yyyy-mm-ddThh:mm:ss

data d'observació

OBSL

LAT:+00d00m00.0s LON:+00d00m00.0s
ALT:
000mOBS: nom obs.

lloc d'observació

PDSS

CDdrive ImagePath ImageName reuse

paràmetres per als  CD DSS

SBMP

ImageName

enregistra un  .bmp

SGIF

ImageName

enregistra un  .gif

SJPG

ImageName Quality (0..100)

enregistra un  .jpg

IDXY

X: pixelx Y: pixely

identifica l'objecte a la posició pixelx pixely

GOXY

X: pixelx Y: pixely

centra la carta a la posició indicada en píxels.

ZOM+

 

zoom d'augment

ZOM-

 

zoom de disminució

STA+

 

més estels

STA-

 

menys estels

NEB+

 

més nebuloses

NEB-

 

menys nebuloses

GREQ

 

línies equatorials

GRAZ

 

línies azimutals

GRNM

 

valors de coordenades

CONL

 

figura de constel·lacions

CONB

 

límits de constel·lacions

EQAZ

 

canvia la projecció equatorial - azimutal

Si esteu interessat en usar aquestes funcions des d'un programa us aconsellem de descarregar un arxiu d'exemple en llenguatge  Delphi des de  la pàgina dels programes codi originals
El programa de crida ha de subministrar dades coherents, altrament el resultat no és previsible.