Sterrenkaarten


 Catalogus beschrijvingen :

Dit programma kan voor het weergeven van hetzelfde object gebruik maken van verschillende catalogi. Uiteindelijk zijn de eigenschappen van iedere catalogus belangrijk voor een bepaalde toepassing. U zult waarschijnlijk geen gebruik maken van dezelfde gegevensbron voor het tekenen van een sterrenbeeld of voor het maken van een detailkaart of van een open sterrenhoop.

Als voorbeeld, Met de "Guide Star Catalog" (sterren tot magnitude 15) een kaart van het sterrenbeeld Zwaan uittekenen, is onzin. De uitvoering ervan zal bijzonder mager zijn omdat het programma de gegevens van meer dan 300.000 sterren in moet lezen om uiteindelijk maar een paar honderd van de helderste uit te tekenen. Daar komt nog bij dat het met de hoeveeleid informatie per ster (helderheid en positie nauwkeurigheid, afwezigheid van kleurindex of spectraalklasse, en geen verwijzingen naar andere catalogi) beter gesteld is in enkele andere catalogi, welke minder sterren maar veel meer informatie per ster bevatten. De "Bright Star Catalog" of de "Sky2000 Master Catalog" zijn voor dit doel veel meer geschikt.

Het is ook nodig de omvang van de catalogus bestanden re reduceren tot een aanvaardbaar niveau. Sommige catalogi bevatten gegevens welke niet worden gebruikt voor het uittekenen van de kaarten; en zijn dus uit de bestanden verwijderd. Vervolgens worden de gegevens omgezet in een binair formaat om een zo klein mogelijk bestand te kunnen verkrijgen; bijvoorbeeld, de grootte van de "Sky2000 Master Catalog" werd hierdoor van 132Mb terruggebracht tot 10Mb, en de oorspronkelijke 350Mb grote Tycho catalogus naar 24Mb. Een beschrijving van de formaten van deze bestanden kunt u vinden in de betreffende \cat mappen (directories), deze zullen u behulpzaam zijn als u deze bestanden voor uw eigen programma's wilt gebruiken.

Het is eenvoudig om een catalogus voor een bepaald gebied aan de hemel te kiezen en de grenshelderheid van de objecten in te stellen. U kunt gebruik maken van de optie "Cataloguskeuze" voor zowel sterren als deepsky objecten.

Welke catalogus?

De volgende tabellen verschaft u de eigenschappen en de beschikbaarheid van de verschillende catalogi.

Sterrencatalogi 
Bright Star Catalog

Geschikte veldgrootte: 
0° - 360°

Deze catalogus bevat 9096 sterren tot magnitude 6.5
Voorziet in de volgende gegevens:
Catalogusnummer Bright Star Catalog
Catalogusnummer volgens Henry Draper
Nummer aanduiding volgens Flamsteed
Griekse letteraanduiding volgens Bayer
Sterrenbeeld
Helderheid V-band
b-v kleurindex
Spectraalklasse volgens Morgan-Keenan 
Eigenbeweging
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download:

Basispakket

SKY2000  Master Star Catalog Versie 2

Geschikte veldgrootte: 
0° - 60°

Deze catalogus bevat 300,000 sterren tot magnitude 9.
Voorziet in de volgende gegevens:
Catalogusnummer volgens Henry Draper
SAO Catalogusnummer
Zone en nummer Durchmusterung Cat.
Helderheid V-band
b-v kleurindex
Spectraalklasse
Eigenbeweging
Opmerkingen
CD-ROM:

AstroCD n°3 (v1)

Download:

Sky2000 (v2)

Tycho Catalog

Geschikte veldgrootte: 
0° - 30°

Deze catalogus bevat 1,058,332 sterren tot magnitude 11.5  
Voorziet in de volgende gegevens:
Tycho catalogusnummer (= GSC nummer)
Tycho bt magnitude
Tycho vt magnitude
b-v kleurindex
Eigenbeweging
Opmerkingen
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download:
Tycho (18Mb)

original:
CDS  (103 Mb)
conversie utility:  ConvTycho

Tycho-2 Catalog

Geschikte veldgrootte:
0° - 50°

Deze catalogus bevat 2,557,501 sterren tot magnitude 12  
Voorziet in de volgende gegevens:
Tycho catalogusnummer (= GSC nummer)
Tycho bt magnitude
Tycho vt magnitude
b-v kleurindex
Eigenbeweging

-De originele CD-ROM kan direct worden gebruikt.
-U kunt het programma "Convtyc2.exe" gebruiken om een compacte binaire versie op de harde schijf aan te maken; "ConvTyc2".

CD-ROM: Tycho-2

Download:
Tycho-2

CDS

Tycho Input Catalog

Geschikte veldgrootte: 
0° - 30°

Deze catalogus bevat 3,154,204 sterren tot magnitude 12.1  
Voorziet in de volgende gegevens:
Tycho catalogusnummer (= GSC nummer)
B magnitude
V magnitude
Klasse : 0=ster 1=niet-stellaire gsc klasse 3
Opmerkingen
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download:

CDS  (51 Mb)
conversie utility: 
ConvTic

The HST Guide Star Catalog

Geschikte veldgrootte: 
0° - 7°

Deze catalogus bevat 19,000,000 sterren (en andere objecten) tot magnitude 15. 
Voorziet in de volgende gegevens:
GSC catalogusnummer
Helderheid
Magnitude band
Object klasse
Meervoudigheids vlag
Opmerkingen
-In de nieuwe versie GSC-ACT is een herkalibratie uitgevoerd door  Bill Gray. Klik hier  voor een gedetailleerde beschrijving.
- De originele FITS versie op twee CD's kunnen direct worden gebruikt.
- De "Compacte" versie van de CD's kan direct worden gebruikt
- U kunt het programma "gscconv.exe" gebruiken om een compacte binaire versie voor iedere gewenste declinatie band van de originele FITS CD aan te maken.
FITS Versie
CD-ROM:  ASP 

Download:

FITS Versie 1.1
ADC  (350 Mb)

GSC-ACT 1.3
Compacte versie
CDS  (300Mb)

Internet hulpmiddel
CDS VizieR
ESO SkyCat 

USNO-
A2.0

U.S. Naval Obs.

Geschikte veldgrootte: 
0° - 2°

Deze catalogus bevat 526,280,881 sterren tot magnitude 20 .
Voorziet in de volgende gegevens:
Catalogusnummer
Helderheid op de "rode" plaat 
Helderheid op de "blauwe" plaat 
Plaatnummer
Fotometrische kwaliteitsvlag 
s  : -1 = komt voor in kalibratie catalogus.
Opmerkingen
CD-ROM:
Niet algemeen verkrijgbaar (alleen beschikbaar voor verdienstelijke gebruikers).

Download:
USNO  (6Gb)

Internet hulpmiddel
CDS VizieR
ESO SkyCat

USNO-
SA2.0

U.S. Naval Obs.

Geschikte veldgrootte: 
0° - 4°

Deze catalogus is een uittreksel van 54,787,624 sterren uit USNO-A in principe tussen magnitude 16 to 19.

De CD-ROM is gratis verkrijgbaar (indien voorradig) bij het US Naval Observatory.

CD-ROM:
USNO

Download:
USNO (600Mb)

General Catalog of Variable Stars

New Catalog of Suspected Variable Stars
+Supplement

Extragalactic Variable Stars

Geschikte veldgrootte: 
0° - 360°

Deze catalogus bevat 68,179 veranderlijke sterren.
De twee cirkels geven de minimum en maximum helderheid aan.
Voorziet in de volgende gegevens:
Sterrenbeeld en sternummer
Naam ster
Sterrenbeeld
Type veranderlijke + jaar nova uitbarsting
Band helderheid  (opgelet sommige helderh. zijn in IR)
Maximum helderheid
Minimum helderheid
Periode in dagen
Opmerkingen
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download:

Veranderlijken

Washington Visual Double Star Catalog 2000

Geschikte veldgrootte: 
0° - 360°

Deze catalogus bevat 83,211 dubbelsterren.
Een lijn geeft de richting en afstand tot het tweede component aan.
Voorziet in de volgende gegevens:
Naam ster
Component identificatie
Helderheid component 1
Helderheid component 2
Datum eerste waarneming
Hoekafstand componenten voor datum 1
Positiehoek voor datum 1
Datum laatste waarneming
Hoekafstand componenten voor datum 2
Positiehoek voor datum 2
Spectraalklassen
Opmerkingen 
Durchmusterung cat., zone en nummer
Opmerkingen
CD-ROM:

AstroCD n°3
(WDS1996)

Download:

Meervoudige sterren  (WDS2000)

Catalogi deepsky objecten
NGC 2000.0

Geschikte veldgrootte: 
0° - 360°

Deze catalogus bevat 13,226 deepsky objecten uit de NGC en IC catalogi. 
Voorziet in de volgende gegevens:
Object classificatie
NGC/IC Catalogusnummer
Sterrenbeeld
Grootste afmeting
Helderheid
Beschrijving 
Opmerkingen
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download:

Deepsky objecten

SAC 6.2

Geschikte veldgrootte: 
0° - 360°
 

Deze catalogus bevat 10,600 deepsky objecten. 
Voorziet in de volgende gegevens:
Object klassificatie
Catalogusnummer van verschillende bronnen
Sterrenbeeld
Afmetingen
Helderheid
Oppervlakte helderheid
Beschrijving 
Download:

Basispakket v2.5

Lynds' Catalog of Bright Nebulae

Geschikte veldgrootte: 
0° - 360°
Declinatie :
 -30° to +90° 

Deze catalogus bevat 1125 lichtende nevels.
De symbolen tonen de kleur en de helderheid van de nevel.
Voorziet in de volgende gegevens:
Catalogusnummer volgens Lynds
Regio identificatienummer
Andere benaming
Grootste afmeting van de nevel
Kleinste afmeting van de nevel
Oppervlakte nevelig gebied in vierkante graden
Kleurindex
Helderheidsschaal
Opmerkingen
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download:

Deepsky objecten
 

Third Reference Cat. of Bright Galaxies

Geschikte veldgrootte: 
0° - 360°

Deze catalogus bevat 23,011 sterrenstelsels. 
Het symbool toont de effectieve opening, minimale en maximale doorsnede en oriëntatie. De kleurindex bij totale en effectieve opening worden ook gebruikt. 
Voorziet in de volgende gegevens:
PGC catalogusnummer
Andere benaming
Vormtype
Grote as op 25/'2 isophote
Kleine as op 25/'2 isophote
Totale helderheid in B-band
Totale b-v kleurindex
Gemiddelde oppervlaktehelderheid in B-band
Gemiddelde radiële snelheid (km/s)
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download:

Deepsky objecten
 

Catalog of Principal Galaxies 1999

Geschikte veldgrootte: 
0° - 360°

Deze catalogus bevat 193,898 sterrenstelsels.
Het symbool toont minimale en maximale doorsnede en oriëntatie.
Voorziet in de volgende gegevens:
PGC catalogusnummer
Andere benaming
Vormtype
Grote as op 25/'2 isophote
Kleine as op 25/'2 isophote
Totale helderheid in B-band
Heliocentrische radiële snelheid (km/s)
CD-ROM:

AstroCD n°3 (PGC1989)

Download:

PGC (PGC1999)

Open Cluster Data 5th Edition

Geschikte veldgrootte: 
0° - 360°

Deze catalogus bevat 1151 open sterrenhopen.
Voorziet in de volgende gegevens:
Nummer sterrenhoop
Andere cataloguscode
Ander catalogusnummer
Diameter 
Totale helderheid
Totale b-v kleurindex
Aantal sterren
Helderheid helderste ster
Overheersende klasse
Afstand in parsecs
Leeftijd in jaren
Opmerkingen
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download:

Deepsky objecten
 

Bolvormige sterrenhopen in de Melkweg

Geschikte veldgrootte: 
0° - 360°

Deze catalogus bevat 147 bolvormige sterrenhopen.
Het symbool toont de kern en de diameters bij halve en totale massa.
Voorziet in de volgende gegevens:
Nummer sterrenhoop
Andere benaming
Totale helderheid in V-band
Totale b-v kleurindex
Centrale oppervlakte helderheid in V-band;
Geïntegreerde spectraaltype
Totale diameter (boogminuten)
Diameter halve massa (boogminuten)
Diameter kern (boogminuten)
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download:

Deepsky objecten
 

Strasbourg-
ESO Catalog of Galactic Planetary Nebulae

Geschikte veldgrootte: 
0° - 360°

Deze catalogus bevat 1143 planetaire nevels.
Voorziet in de volgende gegevens:
Aanduiding nevel
Andere benaming
Vorm indicatie
Diameter (boogseconden)
Helderheid in V-band
Hbeta magnitude 
Helderheid centrale ster in B-band
Helderheid centrale ster in V-band
Opmerkingen
CD-ROM:

AstroCD n°3

Download:

Deepsky objecten