Cartes du Ciel / Sterrenkaarten

Catalogus opmerkingen

 
SKY2000 - Master Star Catalog :

Dit is de nieuwe benaming voor de "SKYMAP Star Catalog" van Myers J.R., Goddard Space Flight Center, Flight Dynamics Division. Het heeft niets te maken met de Sky Catalog 2000 van Sky Publishing.Tycho Catalog :

Wees voorzichtig wanneer u deze gegevens voor astrometrische doeleinden gebruikt, de afwijking in de eigenbeweging kan soms aanzienlijk zijn. Gebruik bij voorkeur altijd Tycho-2.Tycho Input Catalog :

Voor het reduceren van Tycho gegevens is deze catalogus normaal gesproken achterhaald. Maar uit oogpunt van amateurs is het te beschouwen als een subset van de GSC tot magnitude 12. Deze blijft daarom zeer interessant vanwege het compacte formaat, gelijkmatige magnitudegrens en kleurindicatie in sommige gebieden. Gebruik bij voorkeur altijd Tycho-2.De HST Guide Star Catalog:

Magnitude band definitie :

    band      emulsion/filter
    ----      ------------------------------------
     0        S  - IIIaJ + GG395
     1        N  - IIaD  + W12
     6        N  - IIaD  + GG495
     8        XE - 103aE + Rood plexiglas
    10*       XG - geel objectief + IIaD + GG495
    11        XB - blauw objectief +103aO
    12*       XB - blauw objectief +103aO
    13        XB - geel objectief + 103aG + GG495
    14*       XB - geel objectief + 103aG + GG495
    18        XN - IIIaJ + GG385
              * Gecalibreerd met de GSC.

Objectklasse definitie :

kl object
-- ----------
 0 ster
 1 sterrenstelsel
 2 sterrengroep
 3 niet-stellair
 5 mogelijk kunstmatigUSNO-A :

Calibratie catalogus : 
A1.0 en SA1.0 : GSC
A2.0 en SA2.0 : ACT

De noord-zuid limiet ligt op -30° voor A1.0 en -20°/-18° voor A2.0.
De sterkleuren stellen niet de b-v voor zoals in andere catalogi maar (mb-mr)*0.6

Uitvoering : Vanwege de structuur van de catalogus is snelle toegang tot de gegevens niet mogelijk. Doeltreffend is het indexbestand (.acc) dat zones van 7.5° in declinatie en 15 minuten in rechte klimming definiëert, dit is voor de catalogusschaal een zeer groot gebied. Iedere zone bevat tot 3,000,000 sterren ( 10 maal de gehele SAO !) en kan slechts sequentieel worden benaderd. Wees dus geduldig en gebruik voor navigatie doeleinden de GSC om daarna op de USNO-A over te gaan als u tevreden bent over de andere parameters. General Catalog of Variable Stars :

Type verandelijke : ( Zie voor een volledige beschrijving het bestand cat\gcvs.txt )

        ACV       Alpha2 Canum Venaticorum
        BCEP      Beta Cephei
        BE        Be stars not GCAS
        BL        BL Lacertae
        BY        BY Draconis
        CEP       cepheid
        CST       constant
        CW        W Virginis
        DCEP      Delta Cephei
        DSCT      Delta Scuti
        E         eclipsing
        EA        Algol (Beta Per)
        EB        Beta Lyrae
        EW        W Ursae Majoris
        ELL       ellipsoidal
        GCAS      Gamma Cassiopeiae
        I         irregular
        IA        white irregular
        IN        irregular in a nebula
        INS       rapid irregular in a nebula
        INT       irregular of the T Tauri type
        IS        rapid irregular
        L         slow
        LB        slow red
        LBV       slow pulsating B stars
        M         Mira (Omicron Ceti) type
        N         nova
        NL        nova-like
        QSO       quasistellar object
        R         close binary with strong reflection
        RCB       R Coronae Borealis
        RR        RR Lyrae
        RRC       RR Lyrae, C subtype
        RV        RV Tauri
        S         rapid
        SDOR      S Doradus
        SR        semiregular
        SN        supernova
        UG        U Geminorum
        UV        UV Ceti
        UVN       UV Ceti in a nebula
        ZAND      Z Andromedae
        ZCAM      Z Camelopardalis
        ZZC       ZZ CetiWashington Visual Double Star Catalog :

  Notes :

      N: Notes found in the Notes table.
      O: Orbit. Where motion has exceeded 360 degrees, no
         values are listed in the position angle and separation
         columns. Orbits may be found in the "Fourth
         Catalog of Orbits of Visual Binary Stars" (Worley
         and Heintz, 1983), and in the Information Circulars
         published by Commission 26 of the IAU, as well as
        in the literature.
      a: Pair appears in an appendix list, not part of the
         discoverer's regular numbering system.
      r: Pair was listed, but in a "rejected" list, not part
         of the discoverer's regular numbering sequence.
      s: Pair has other discoverer's designations and numbers
         in the literature due to duplicate discovery.
         We have given credit to the earliest discovery
         observation (and correct identification) reported
         in the literature. The List of Synonyms follows the
         List of Additional Discoverers.
      p: Coordinates and proper motions from the ACRS, PPM,
         IRS, and FK5 catalogs.NGC :

Object klassificatie :
    Gx    Sterrenstelsel
    OC    Open sterrenhoop
    Gb    Bolvormige sterrenhoop, over het algemeen binnen het Melkwegstelsel
    Nb    Lichtende of reflecterende nevel
    Pl    Planetaire nevel
    C+N   Sterrenhoop geassocieerd met nevel
    Ast   Stervormig of groepje van enkele sterren
    Kt    Knot  of nevelachtig gebied in een extragalactisch stelsel
    ***   Drievoudige ster
    D*    Dubbelster
    *     Enkele ster
    ?     Onzeker type of mogelijk niet bestaand
    blank Ongeïdentificeerd op de aangegeven plaats, of type onbekend
    -     Object aangeduid als niet bestaand in de RNGC (Sulentic en Tifft 1973)
    PD    Manco in fotografische plaat

Note on Desc: description of the object, as given by Dreyer or
    corrected by him, in a coded or abbreviated form. The abbreviations
    and their combination are fully described in the introduction
    to the published catalog.
    ab       about
    alm      almost
    am       among
    annul    annular or ring nebula
    att      attached
    b        brighter
    bet      between
    biN      binuclear
    bn       brightest to n side
    bs       brightest to s side
    bp       brightest to p side
    bf       brightest to f side
    B        bright
    c        considerably
    chev     chevelure
    co       coarse, coarsely
    com      cometic (cometary form)
    comp     companion
    conn     connected
    cont     in contact
    C        compressed
    Cl       cluster
    d        diameter
    def      defined
    dif      diffused
    diffic   difficult
    dist     distance, or distant
    D        double
    e        extremely, excessively
    ee       most extremely
    er       easily resolvable
    exc      excentric
    E        extended
    f        following (eastward)
    F        faint
    g        gradually
    glob.    globular
    gr       group
    i        irregular
    iF       irregular figure
    inv      involved, involving
    l        little (adv.); long (adj.)
    L        large
    m        much
    m        magnitude
    M        middle, or in the middle
    n        north
    neb      nebula
    nebs     nebulous
    neby     nebulosity
    nf       north following
    np       north preceding
    ns       north-south
    nr       near
    N        nucleus, or to a nucleus
    p        preceding (westward)
    pf       preceding-following
    p        pretty (adv., before F. B. L, S)
    pg       pretty gradually
    pm       pretty much
    ps       pretty suddenly
    plan     planetary nebula (same as PN)
    prob     probably
    P        poor (sparse) in stars
    PN       planetary nebula
    r        resolvable (mottled, not resolved)
    rr       partially resolved, some stars seen
    rrr      well resolved, clearly consisting of stars
    R        round
    RR       exactly round
    Ri       rich in stars
    s        suddenly (abruptly)
    s        south
    sf       south following
    sp       south preceding
    sc       scattered
    sev      several
    st       stars (pl.)
    st 9...  stars of 9th magnitude and fainter
    st 9..13 stars of mag. 9 to 13
    stell    stellar, pointlike
    susp     suspected
    S        small in angular size
    S*       small (faint) star
    trap     trapezium
    triangle triangle, forms a triangle with
    triN     trinuclear
    v        very
    vv       _very_
    var      variable
    *        a single star
    *10      a star of 10th magnitude
    *7-8     star of mag. 7 or 8
    **       double star (same as D*)
    ***      triple star
    !        remarkable
    !!       very much so
    !!!      a magnificent or otherwise interesting objectLynds' Catalogue of Bright Nebulae :

De volgende codes voor de kleur worden aangehouden:
'1' indien helderder op de blauwe Palomar plaat;
'2' indien even helder op de blauwe en rode Palomar platen;
'3' indien helderder op de rode Palomar plaat;
'4' indien alleen zichtbaar op de rode Palomar plaat.

De helderheidsschaal varieert tussen 
'1' (helderst) tot
'6' (nauwelijks detecteerbaar).Open Cluster Data 5th Edition :

Catalogues codes :

    1 NGC            2 IC              3 Berkeley          4 Czernik
    5 Dolidze        6 Collinder       7 Upgren            8 Tombaugh
    9 Ruprecht      10 King           11 Stock
   13 Trumpler      14 Markarian                          16 Haffner
   17 Hogg          18 Sher           19 Feinstein        20 Harvard
   21 Lynga         22 Westerlund     23 Basel            24 Blanco
   25 Baractova     26 Biurakan       27 Melotte          28 Pismis
                    30 Trapezium                          32 Pleiaden
   33 Graff         34 Iskudarian     35 Stephenson       36 Roslund
   37 Hyaden                          41 van den Bergh-Hagen
                    42 Bochum         43 Dolidze-Dzimselejsvili
   45 Antalova      46 Moffat         47 Havlen-Moffat    48 Frolov
                    50 van den Bergh  51 Mayer            52 Latysev
   53 Sigma Ori     54 Graham         55 Aveni-Hunter     56 Loden
   57 Grasdalen     58 Waterloo       59 Auner
   61 Schuster      62 Danks          63 Muzzio           64 =ref.378

Overheersende klasse :
concentratie klasse [0 1 2 3 4]
1. Losgemaakt, sterke concentratie naar centrum toe
2. Losgemaakt, zwakke concentratie naar centrum toe
3. Losgemaakt, geen concentratie naar centrum toe
4. Niet goed losgemaakt van het omringende sterveld

Helderheidsbereik [0 1 2 3]
1. Gering bereik 2. Gemiddeld bereik 3. Groot bereik

Rijkheids klasse [p m r]
p Gering (<50 sterren)
m Gemiddeld (50-100 sterren)
r Rijk (>100 sterren)

neveligheids indicator [n u e]Strasbourg-ESO Catalogue of Galactic Planetary Nebulae :

Hbeta magnitude = 10-2.5(10+log(FluxHbeta))

Vorm indicator :
   "<"  ster-achtige verschijning 
   ">"  zwakkere elliptische vorm
   andere gevallen blanco