Mapy Nieba 

Instalacja

Minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do uruchomienia programu: 

CPU       :  Pentium
Pamięć    :  16 MB  
Wolna przestrzeń dyskowa :  10-130 Mb 
Karta graficzna     :  640x480 64k kolorów 
System operacyjny  :  Windows 95/98/Me, Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP
Zalecana jest następująca konfiguracja sprzętowa: 
CPU       :  Pentium 166 
Pamięć    :  32 Mb 
Wolna przestrzeń dyskowa  :  10-130 Mb 
Karta graficzna     :  600x800 lub 1024x768 
Drukarka   :  Kolorowa 300 dpi
Instalacja:
 
  1. Uruchomienie programu instalacyjnego.
  2. W przypadku pierwszej instalacji Map Nieba należy wskazać kartotekę, w której program ma być zainstalowany. Na przykład " C:\CIEL "
    Należy zachować tę samą kartotekę dla wszystkich pozostałych modułów.
  3. Zapoznaj się z "readme.txt" lub  "doc.html " w celu uzyskania dalszych informacji.
  4. Proszę o przesłanie wszelkich pytań i sugestii na adres e-mail.
Inicjalizacja:

Po zainstalowaniu program jest skonfigurowany tak, że wykorzystuje "Bright Stars" jako katalog gwiazd. Aby używać innych zainstalowanych katalogów, należy uruchomić program, a następnie kliknąć na "Parametry katalogów", wpisać 45 do "Pole Min." dla " Bright Stars Catalog ". Należy uaktywnić opcję dla nowego katalogu, np. : "Sky2000 ", " Tycho Catalog", " Tycho Input Catalog". Należy upewnić się, że pola "Min." i "Max." dla poszczególnych katalogów nie nakładają się, i wpisać 0 dla "Min." ostatniego wprowadzonego katalogu. Jeśli katalog jest zainstalowany w innej kartotece, należy wpisać poprawną ścieżkę do pola "Położenie pliku".
Nie trzeba modyfikować wszystkich wymienionych parametrów natychmiast po instalacji, gdyż można je dopasować później zgodnie z własnymi wymaganiami. Podręczna pomoc podaje więcej szczegółów o procedurze inicjalizacji.

W pewnych szczególnych konfiguracjach sieciowych modem może zacząć wykręcać numer przy uruchomieniu ciel.exe, lub sieć nie zostanie wykryta i opcja "Zasoby Internetowe" pozostanie nieaktywna. W celu rozwiązania tego problemu należy uruchomić "options.exe" i wybrać "1 Do not control network presence at startup".

Usunięcie programu:

W celu całkowitego usunięcia programu należy wykorzystać narzędzie deinstalatora Windows, następnie usunąć wszystkie pozostałe pliki z kartoteki instalacyjnej.