Mapy Nieba 

Katalogi i Parametry Obiektów


  Wybór katalogu

Omawiane okno pozwala na wybór używanych katalogów i na ustawienie ich właściwości. 
Więcej informacji o zastosowaniu i zawartości poszczególnych katalogów znajduje się w prezentacji katalogów

Przyciski Otwórz i Zachowaj :
Pozwalają na zachowanie określonej konfiguracji w pliku i późniejsze jej odtworzenie.

Użyj bufora pamięciowego :
Przy zaznaczeniu tej opcji dane odnoszące się do poszczególnych katalogów są przechowywane w pamięci, co przyspiesza wyświetlanie. Bufor jest zoptymalizowany tak, aby przechowywać tylko ostatnio używany obszar w celu zmniejszenia obciążenia pamięci. Opcję tę należy dezaktywować jedynie w przypadku pracy na komputerze o niedużej pamięci operacyjnej RAM (16MB).Gwiazdy :


Pierwsze pole opcji służy do wybrania lub wyłączenia katalogu.
Wprowadź rozmiar najmniejszego pola widzenia, dla którego jest stosowany dany katalog (Pole min.)
Wprowadź rozmiar największego pola widzenia, dla którego jest stosowany dany katalog (Pole max.)
Aby nie pogarszać wydajności programu należy unikać pokrywania tych samych pól widzenia różnymi katalogami.
Jeżeli katalog nie został zainstalowany w standardowym folderze, wtedy pole "Ścieżka do pliku" jest zabarwione na czerwono. W celu znalezienia pozycji katalogu należy użyć małego przycisku po prawej stronie.

Pole opcji ruchu własnego:
Jedynie katalogi oznaczone "pm" posiadają informacje o ruchu własnym. Jeżeli opcja jest zaznaczona, program wykorzystuje ruch własny przy obliczaniu pozycji obiektu dla danej daty.
Można uwidocznić ruch własny za okres 1-9999 lat w formie linii związanej z gwiazdą, proporcjonalnej do jego wielkości.

Pole opcji granicznej jasności:
Ogranicza widzialność gwiazd do określonej wartości wielkości gwiazdowej zgodnej z szerokością mapy.
Zanaczenie opcji "Granica" ogranicza jasności w celu uniknięcia zbyt dużej liczby gwiazd na mapie.
Tabelka po prawej wskazuje graniczną jasność dla każdego zakresu pól widzenia.
Zaznaczenie opcji "Ciągły" ustawia graniczną jasność tak, aby zawsze pokazywać tę samą liczbę gwiazd dla każdego pola widzenia. W tym przypadku aktywne jest jedynie pole 35°-90° w celu ustawienia jasności odniesienia przy 90°.

Druga zakładka w analogiczny sposób obsługuje dodatkowe katalogi gwiazd. Mgławice :


Pierwsze pole opcji służy do wybrania lub wyłączenia katalogu.
Wprowadź rozmiar najmniejszego pola widzenia, dla którego jest stosowany dany katalog (Pole min.)
Wprowadź rozmiar największego pola widzenia, dla którego jest stosowany dany katalog (Pole max.)
Aby nie pogarszać wydajności programu należy unikać pokrywania tych samych pól widzenia różnymi katalogami. Zwłaszcza, gdy uzywa się katalogów NGC lub SAC, do takiej mapy nie powinno się używać żadnego innego katalogu.

Pole opcji granicznych rozmiarów mgławic :
Można ograniczyć widzialność mgławic do określonych rozmiarów i jasności w zależności od szerokości mapy.
Zanaczenie opcji "Granica" ogranicza jasności i rozmiary w celu uniknięcia zbyt dużej liczby mgławic na mapie.
Tabelka po prawej wskazuje graniczną jasność i rozmiary dla każdego zakresu pól widzenia. Jednostką rozmiaru jest minuta łuku.

Wybranie ">200'" umożliwia pokazanie bardzo rozciągłych obiektów, jak np. gromada galaktyk Ursa Maior, która domyślnie nie jest rysowana dla zachowania przejrzystości mapy.


Katalogi gwiazd i mgławic przygotowane przy pomocy programu CATGEN :


W celu dodania linijki opisującej nowy katalog należy użyć przycisku "Nowy", w celu usunięcia zaznaczonej linijki przycisku "Usuń".
Aby pobrać nowy katalog należy klinkąć przycisk po prawej stronie, następnie wybrać plik .hdr zawierający opis danego katalogu. W przypadku błędu komórka zabarwia się na czerwono.
Następnie należy zmodyfikować pola Min i Max w sposób analogiczny, jak dla katalogów gwiazd i mgławic Do tych katalogów stosują się analogiczne ograniczenia wyświetlania, jak opisane uprzednio.
W celu aktywacji katalogu należy kliknąć na komórkę w pierwszej kolumnie, co zmieni jej kolor na zielony.Zdjęcia 

Opcje pobierania zdjęć.

Opcje Realsky:
- Wybierz dostępne CD-romy (North, South, 102 CD).
- Wybierz kliszę z listy dostępnych klisz lub automatycznie wybierana jest najlepiej pasująca klisza.
- Ścieżka do zainstalowanych plików pomocniczych.
- Ścieżka napędu CD lub ścieżka do kartoteki, do której zostały skopiowane pliki RealSky.
- Nazwa pliku tymczasowego w formacie FITS używanego do rozpakowania.
- Używanie próbkowania w celu automatycznego ograniczenia rozmiarów pliku tymczasowego do rozsądnych rozmiarów.
- Automatyczne zastosowanie filtru dolnoprzepustowego w celu ograniczenia efektu kompresji do tła nieba.

Opcje zdalnego DSS:
- Użyj kompresji Gzip w celu pobrania pliku zdjęcia. To pozwala zredukować dwu- lun trzykrotnie zredukować rozmiar pliku.

Opcja Otwórz zdjęcie:
- W celu modyfikacji pewnych parametrów w edytorze zdjęć lub wprost na mapie.
- Wybór domyślnych wartości zakresu intensywnosci w celu wyświetlenia zdjęcia.
Planety :Kliknij "Pokaż planety" w celu pokazania lub ukrycia planet.
"Ścieżka do pliku" wskazuje miejsce, gdzie znajdują się pliki planet, komet i planetoid.
Dostępne są następujące opcje :

 • Wybór między pozycją geocentryczną i topocentryczną.
 • Wybór sposobu rysowania
 • Pokazanie gwiazdy widoczne za planetami, co jest użyteczne w celu określenia końca zakrycia.
 • Pokazanie cienia Ziemi w odległości Księżyca w celu wizualizacji zaćmienia KsiężycaKomety :


Wybór jednej lub więcej komet z listy przy użyciu myszy i standardowych klawiszy Ctrl lub Shift.
Kometa może byc przedstawiona jako symbol lub rysunek reprezentujący całkowitą jasność, rozmiar głowy oraz długość i kierunek warkocza.
Można wprowadzić dane o nowej komecie w dolnej części okna i zachować tę informację naciskając przycisk "Zachowaj".
Można także pobrać te informacje wprost z Internetu przy pomocy opcji Zasoby Internetowe.
Planetoidy :


Wybór jednej lub więcej planetoid z listy przy użyciu myszy i standardowych klawiszy Ctrl lub Shift.
Planetoida może byc przedstawiona jako symbol lub rysunek reprezentujący całkowitą jasność.
Lista może być pobrana z dwóch źródeł :

 • Planetoidy CBAT: ta lista jasnych planetoid w czasie opozycji w danym roku może być uaktualniana corocznie z Internetu przy pomocy opcji Zasoby Internetowe.
 • Astorb : Edward Bowell, Lowell Observatory Plik musi być umieszczony w kartotece "cat\planet" i musi nazywać się ASTORB.DAT. Należy dokonać konwersji pliku do formatu DOS (cr+lf dla EOL). Plik można także pobrać bezpośrednio z Internetu przy pomocy opcji Zasoby Internetowe.
  UWAGA - rozmiar tego pliku jest coraz większy w związku z szybko rosnącą liczbą znanych planetoid.
Aby uniknąć problemów z brakiem pamięci, można ograniczyć rozmiary listy. Można zredukować ilość planetoid do między 5000 a 20000 zachowując tylko interesujące. W przypadku, gdy istnieje potrzeba zobaczenia wszystkich 150000 planetoid w katalogu Astorb, należy użyć funkcji Obliczanie pozycji wszystkich planetoid


Katalogi zewnętrzne według jasności :


Jest to opis formatu katalogu gwiazd określonego poprzez plik tekstowy podzielony na kolumny lub przy pomocy separatorów, który jest dodany do map jeśli zawartość komórki w pierwszej kolumnie nie jest pusta .  Można pobrać wiele przykładowych katalogów, które pomogą określić sposób ich konstrukcji.

Opcję tę należy stosować w celu dodawania niewielkich zbiorów danych lub do szybkiego dodania nowo odkrytej gwiazdy Nowej. Dla większych katalogów lepiej jest użyc znacznie wydajniejszego narzędzia Catgen tworzącego pliki binarne.

Kliknięcie prawego klawisza myszy pokazuje menu :

 • Otwarcie pliku zawierającego definicję katalogu .cdm
 • Zapisanie bieżącej linii do pliku .cdm
 • Usunięcie bieżącej linii

Dokładny opis formatu każdej kolumny :
1- Ten katalog jest aktywny "1" lub nieaktywny " ".
2- Nazwa katalogu używana przy identyfikacji 
   obiektu.
3- Pełna ścieżka do pliku.
4- Epoka współrzędnych.
5- Typ współrzędnych, pierwszy znak = typ rektascensji,
   drugi znak = typ deklinacji.
   typ rektascensji :
   0 lub pusty = rektascensja w godzinach.
   1 = rektascensja w stopniach..
   2 = rektascensja w radianach.
   typ deklinacji :
   0 lub pusty = deklinacja w stopniach.
   1 = odległość od bieguna południowego (SPD) w stopniach.
   2 = deklinacja w radianach.
6- Format pliku :
   F lub pusty = Format ustalony. Definicja pola wskazuje na punkt startowy i długość każdego elementu.
   TAB = Format zmienny. Separator pól jest znakiem tabulacji. Definicja pola wskazuje na numer pola.
   SPACE = Format zmienny format. Separator pola jest znakiem odstępu (spacji). Definicja pola wskazuje na numer pola.
   inne znaki = Format zmienny. Separatorem pola jest określony znak. Definicja pola wskazuje na numer pola.
7- Nazwa identyfikująca obiekt.
8- Rektascensja, godziny lub dziesiąte części rektascensji.
9- Rektascensja, minuty.
10- Rektascensja, sekundy.
11- Znak deklinacji (wymagany jeżeli DD MM SS)
12- Deklinacja, stopnie lub dziesiąte części deklinacji.
13- Deklinacja, minuty.
14- Deklinacja, sekundy.
15- Jasność.
16- Wskaźnik barwy B-V.
17,18,19- Opis lub dodatkowe informacje.
20- Największa jasność w tym katalogu Katalogi zewnętrzne według rozmiarów :


To jest opis formatu katalogu mgławic (lub innych obiektów) w formie sformatowanego tekstu podzielonego na kolumny lub podzielonego znakiem separatora. Katalog taki jest dodany do mapy, jeżeli pierwsza kolumna jego wiersza nie jest pusta..  Można pobrać wiele przykładowych katalogów, które pomogą określić sposób ich konstrukcji.

Opcję tę należy stosować w celu dodawania niewielkich zbiorów danych lub do szybkiego dodania jakiegoś obiektu. Dla większych katalogów lepiej jest użyc znacznie wydajniejszego narzędzia Catgen tworzącego pliki binarne.

Kliknięcie prawego klawisza myszy pokazuje menu :

 • Otwarcie pliku zawierającego definicję katalogu .cds
 • Zapisanie bieżącej linii do pliku .cds
 • Usunięcie bieżącej linii

Dokładny opis formatu każdej kolumny :
1- Ten katalog jest aktywny "1" lub nieaktywny " ".
2- Nazwa katalogu używana przy identyfikacji 
   obiektu.
3- Pełna ścieżka do pliku.
4- Epoka współrzędnych.
5- Typ współrzędnych, pierwszy znak = typ rektascensji,
   drugi znak = typ deklinacji.
   typ rektascensji :
   0 lub pusty = rektascensja w godzinach.
   1 = rektascensja w stopniach..
   2 = rektascensja w radianach.
   typ deklinacji :
   0 lub pusty = deklinacja w stopniach.
   1 = odległość od bieguna południowego (SPD) w stopniach.
   2 = deklinacja w radianach.
6- Format pliku :
   F lub pusty = Format ustalony. Definicja pola wskazuje na punkt startowy i długość każdego elementu.
   TAB = Format zmienny. Separator pól jest znakiem tabulacji. Definicja pola wskazuje na numer pola.
   SPACE = Format zmienny format. Separator pola jest znakiem odstępu (spacji). Definicja pola wskazuje na numer pola.
   inne znaki = Format zmienny. Separatorem pola jest określony znak. Definicja pola wskazuje na numer pola.
7- Nazwa identyfikująca obiekt.
8- Rektascensja, godziny lub dziesiąte części rektascensji.
9- Rektascensja, minuty.
10- Rektascensja, sekundy.
11- Znak deklinacji (wymagany jeżeli DD MM SS)
12- Deklinacja, stopnie lub dziesiąte części deklinacji.
13- Deklinacja, minuty.
14- Deklinacja, sekundy.
15- Rozmiar.
16- Jednostka rozmiaru :
    1   : stopnie
    60  : minuty
    3600: sekundy
17,18,19- Opis lub dodatkowe informacje.
20- Kolor, stała odpowiadająca kolorowi zdefiniowanemu 
    dla gwiazd.
21- Symbol kształtu, stała.
    1 : okrąg.
    2 : kwadrat.
    3 : diament.
22- Puste=skala liniowa, 1=skala logarytmiczna.
(użyteczna, gdy jasność reprezentuje intensywność, np. w 
przypadku radioźródeł).

Uwaga!
Większość katalogów na CD-ROM lub z Internetu, jak również plik Astorb.dat, jest w formacie UNIX (czyli koniec linii = LF). Ważne jest, aby przekształcić je na format DOS (koniec linii = CR+LF) przed wykorzystaniem w "Mapach Nieba"" jako katalogi zewnętrzne. W tym celu można wykorzystać kilka programów bądź narzędzi, jak edytor PFE lub narzędzie TLF.