Cartes del Cel 


Descripció dels catàlegs :

Aquest programa pot usar diversos catàlegs per mostrar el mateix objecte. Efectivament, cada característica dels catàlegs pot ser útil per a un camp d'utilització. No fareu servir la mateixa font de dades per fer una carta d'una constel·lació que per fer una carta detallada dels estels d'un cúmul obert.

Com exemple, usant el "Guide Star Catalog" ( estels fins a la magnitud 15 ) per fer una carta de la constel·lació Cygnus no té sentit. L'execució seria molt lenta perquè el programa hauria de llegir més de 300 000 estels en els arxius per dibuixar-ne finalment tan sols uns centenars dels més brillants. A més, la qualitat de la informació (magnitud, precisió de la posició, falta de l'índex de color o de la classe espectral i de referències a d'altres catàlegs) és millor en alguns dels catàlegs contenint menys estels però més informació per cada estel. El "Bright Star Catalog" o bé "Sky2000 Master Catalog" són més adequats per a aquesta tasca.

També cal limitar la mida dels arxius a un nivell raonable. Alguns dels catàlegs contenen dades que no seran usades per dibuixar les cartes i seran apartades dels arxius. El format de les dades llavors és convertit en binari per obtenir l'arxiu més petit possible, per exemple, la mida del "Sky2000 Master Catalog" baixa de 132 Mb a 10 Mb, i els 350 Mb originals del "Tycho Catalog" a 24 Mb. Podeu trobar una descripció del format de cada arxiu en el directori \cat, això us podrà ajudar si voleu usar aquests arxius en els vostres propis programes.

És fàcil triar el catàleg a usar per a un camp de visió seleccionat i limitar-ne la magnitud dels objectes. Podeu usar l'opció "Selecció de catàlegs" per als estels i les nebuloses.

Quin catàleg usar ?

Les taules següents us donen les característiques i disponibilitat dels catàlegs.

Catàlegs d'estrelles
Bright Star Catalog

Validesa:
0° - 360°

Aquest catàleg conté 9096 estels fins a la  magnitud 6.5
S'indiquen les següents dades:
núm. del catàleg Bright Star 
núm. del catàleg Henry Draper
núm. de Flamsteed
lletra de Bayer
constel·lació
magnitud V
índex de color b-v
tipus espectral Morgan-Keenan 
moviment propi 
CDrom:

AstroCD n°3

Descàrrega:

Paquet de base

SKY2000  Master Star Catalog Version 2

Validesa:
0° - 60°

Aquest catàleg conté 300 000 estels fins a la magnitud 9
S'hi indica:
núm. del catàleg Henry Draper
núm. del catàleg SAO
Cat. Durchmusterung, zona i núm.
magnitud V
índex de color b-v
tipus espectral
moviment propi
Notes (en anglès)
CDrom:

AstroCD n°3 (v1)

Descàrrega:

Sky2000 (v2)

Tycho Catàleg

Validesa:
0° - 30°

Aquest catàleg conté 1'058'332 estels fins a la magnitud 11.5
S'hi indica:
núm. del catàleg  Tycho ( = GSC )
magnitud Tycho Bt
magnitud Tycho Vt
índex de color b-v
moviment propi
Notes
CDrom:

AstroCD n°3

Descàrrega:
Tycho ( 18 Mo)

original: 
CDS  (103 Mo)
conversió del catàleg original ConvTycho

Tycho-2 Catàleg

Validesa:
0° - 50°

Aquest catàleg conté 2'557'501 estels fins a la  magnitud 12
S'hi indica:
núm. del catàleg Tycho ( = GSC )
magnitud Tycho Bt
magnitud Tycho Vt
índex de color b-v
moviment propi

-Podeu usar directament el CDrom.
-El  programa convtyc2.exe  permet de convertir el CDrom en arxius binaris de solament 50Mb. És descarregable amb el paquet  "ConvTyc2".

CDrom : Tycho-2

Descàrrega:
Tycho-2

CDS
 

Tycho Input Catàleg

Validesa:
0° - 30°

Aquest catàleg conté 3 154 204 estels fins a la  magnitud 12.1
S'hi indica:
núm. del catàleg Tycho (= GSC)
magnitud B
magnitud V
classe:0=estel 1=GSC classe 3
Notes
CDrom:

AstroCD n°3

Descàrrega:

CDS  (51 Mo)

conversió del catàleg original ConvTic

The HST Guide Star Catalog

Validesa:
0° - 7°

Aquest catàleg conté 19'000'000 estels fins a la  magnitud 15.
S'hi indica:
núm. del catàleg GSC
magnitud
banda  passants de magnitud
classe d'objecte
núm. de la placa
estel múltiple ( F=fals , T=veritat )
Notes
-La nova versió GSC-ACT és una recalibració feta per Bill Gray. Vegeu la descripció detallada.
-La versió FITS és utilitzable directament.
-La versió compacta igualment.
-El  programa gscconv.exe permet de convertir la versió FITS en arxius binaris. Descarregable amb el paquet  "ConvGsc".
Versió FITS
CDrom:  ASP 

Descàrrega:

Versió FITS 1.1
ADC  (350 Mo)

Versió compacta 
GSC-ACT 1.3
CDS  (300Mo)

Recursos online:
CDS VizieR
ESO SkyCat 

USNO-
A2.0 ou A1.0

U.S. Naval Obs.
Validesa:
0° - 2°

Aquest catàleg conté 526 280 881 estrelles fins a la magnitud 20.
S'hi indica:
núm. de zona i de sequència
magnitud placa "roja"
magnitud placa "blava" 
núms. de placa
qualitat fotomètrica 
s: -1 = figura en el catàleg de calibració
Notes
CDrom:
no està a disposició de particulars.

Descàrrega:

USNO  (6Go)

Recursos Internet :
CDS VizieR
ESO SkyCat

USNO-
SA2.0 ou SA1.0

U.S. Naval Obs.
Validesa:
0° - 4°

Aquest catàleg és un extracte del precedent, de 54'787'624 estels principalment de magnitud 16-19.

El CD s'obté gratuïtament amb simple demanda al U.S. Naval Observatory

CDrom:

USNO (gratuït)

Descàrrega

USNO (600Mo)

General Catalog of Variable Stars

New Catalog of Suspected Variable Stars
+ Supplement

Extragalactic Variable Stars

Validesa:
0° - 360°

Aquests catàlegs contenen 68'179 estels  variables.
El dibuix representa les magnituds mínima i màxima.
S'hi indica:
núm. de constel·lació i estrella
nom de l'estrella
constel·lació
tipus de variable + any com a  nova
banda de magnitud (alerta que algunes són IR)
magnitud màxima
magnitud mínima
Període en dies
Notes
CDrom:

AstroCD n°3

Descàrrega:

Variables

Washington Visual Double Star Catalog 2000

Validesa:
0° - 360°

Aquest catàleg conté 83 211 estels dobles.
El dibuix representa la direcció i la distància  (logarítmica) del  company.
S'hi indica:
nom de l'estel
identificació dels components
magnitud del primer component
magnitud del segon component
data de la primera observació
separació en segons
angle de posició
data de la darrera observació
separació en segons
angle de posició
tipus espectrals
notes 
Durchmusterung cat., zona i núm. 
Notes
CDrom:

AstroCD n°3  (WDS1996)

Descàrrega:

Múltiples  (WDS2000)

Catàlegs de nebuloses
NGC 2000.0

Validesa:
0° - 360°

Aquest catàleg conté 13'226 nebuloses dels catàlegs NGC i IC.
Vegeu la llegenda per a la representació dels símbols.
S'hi indica:
tipus d'objecte
núm. del catàleg
constel·lació
dimensió màxima
magnitud
descripció
 Notes
CDrom:

AstroCD n°3

Descàrrega:

Nebuloses

SAC 7.2

Validesa:
0° - 360°

Aquest catàleg conté 10'600 nebuloses.

S'hi indica:
tipus d'objecte
núm. de diversos  catàlegs
constel·lació
dimensió
magnitud
magnitud de superfície
descripció
 

Descàrrega:

Paquet de base

Lynds' Catalogue of Bright Nebulae

Validesa :
0° - 360°
de -30° a +90° de declinació

Aquest catàleg conté 1'125 nebuloses brillants
El dibuix representa la dimensió màxima, el color i la lluminositat de la nebulosa.
S'hi indica:
núm. del catàleg
identificació de la regió
altre nom
dimensió mínima
dimensió màxima
superfície de la nebulosa en graus quadrats
índex de color
índex de lluminositat
Notes
CDrom:

AstroCD n°3

Descàrrega:

Nebuloses
 

Third Reference Cat. of Bright Galaxies

Validesa:
0° - 360°

aquest catàleg conté 23 011 galàxies.
El dibuix representa l'orientació de l'eix major, el diàmetre de l'obertura efectiva
i els índex de color total i de l'obertura efectiva 
S'hi indica:
núm. del catàleg PGC
altre nom
tipus morfològic
eix major a la isofoto 25/'2
eix menor a la isofoto 25/'2
magnitud B total
índex de color b-v total
magnitud B / minut quadrat, mitjana
velocitat radial mitjana (km/s)
CDrom:

AstroCD n°3

Descàrrega:

Nebuloses
 

Catalogue of Principal Galaxies 1999

Validesa:
0° - 360°

Aquest catàleg conté 193 898 galàxies.
El dibuix representa l'orientació de l'eix major.
S'hi indica:
núm. del catàleg PGC
altre nom
tipus morfològic
eix major a la isofoto 25/'2
eix menor a la isofoto 25/'2
magnitud B total
velocitat radial heliocèntrica (km/s)
CDrom:

AstroCD n°3 (PGC1989)

Descàrrega
PGC (PGC1999)

Open Cluster Data 5th Edition

Validesa:
0° - 360°

Aquest catàleg conté 1 151 cúmuls oberts. 
El dibuix representa el diàmetre del cúmul.
S'hi indica:
núm. del catàleg OCL
altre catàleg i núm.
diàmetre 
magnitud total
índex de color b-v total
nombre d'estrelles
magnitud de l'estrella més brillant
classes de Trumpler
distància en parsecs
edat en anys
Notes
CDrom:

AstroCD n°3

Descàrrega:

Nebuloses
 

Globular Clusters in the Milky Way

Validesa:
0° - 360°

Aquest catàleg conté 147 cúmuls globulars.
El dibuix representa el diàmetre del nucli, de la semimassa i total.
S'hi indica:
núm. del cúmul
altre nom
magnitud V integrada
índex de color b-v integrat
lluminositat de superfície central 
classe espectral integrada
diàmetre total ( minuts )
diàmetre de semimassa ( minuts )
diàmetre del nucli ( minuts )
CDrom:

AstroCD n°3

Descàrrega:

Nebuloses
 

Strasbourg-
ESO Catalogue of Galactic Planetary Nebulae

Validesa:
0° - 360°

Aquest catàleg conté 1'143 nebuloses planetàries.
El dibuix representa el diàmetre de la nebulosa.
S'hi indica:
núm. de la nebulosa
altre nom
indicador morfològic
diàmetre en segons
magnitud V
magnitud Hbeta 
magnitud B de l'estrella central
magnitud V de l'estrella central
Notes
CDrom:

AstroCD n°3

Descàrrega:

Nebuloses