Cartes del Cel 

Instal·lació

El material mínim que cal per executar el programa és:

CPU      : Pentium
Memòria  : 16 MB 
Disc lliure: 10-130 MB
Pantalla : 640x480 64k colors
Sist. operatiu: Windows 95/98/Me ,Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP.
El material següent és el recomanat: 
CPU       : Pentium 166
Memòria   : 32 MB
Pantalla  : 600x800 ou 1024x768
Impressora: Color 300 dpi
Instal·lació:
  1. Executar el programa d'instal·lació.
  2. Si es tracta de la instal·lació per primera vegada, indiqueu un nou directori o dossier per al programa. Per exemple "C:\Arxius de programa\Cel"
    Caldrà conservar el mateix directori per a  la instal·lació de tots els mòduls i catàlegs.
  3. Veure "lisezmoi.txt" i la documentació html per a d'altres informacions. 
  4. Envieu-me un e-mail  si teniu preguntes o per donar-me un avís.
Inicialització:

Després de la instal·lació, el programa està configurat per utilitzar únicament el "Bright Stars" com catàleg d'estrelles. 
Per utilitzar els altres catàlegs d'estrelles que instal·leu, cal engegar el programa i fer clic a "Paràmetres dels catàlegs", i després  entrar 45 en "Camp mín." per a "Bright Stars Catalog". Marqueu les caselles per als catàlegs nous, par exemple : "Sky2000", "Tycho Catalog", "Tycho Input Catalog". Comproveu que no hi hagi encavalcament en els valors del camp mín. i màx. dels catàlegs, i indiqueu 0 com a valor del camp mín. del darrer. Si un catàleg està instal·lat en un altre directori, indiqueu-ho en el camp "camí de l'arxiu" corresponent.
Vegeu l'ajuda en línia per a més detalls sobre la utilització d'aquesta finestra.
Podreu modificar tots aquests valors en el futur en funció de les vostres necessitats.

En alguns casos particulars de configuració de la vostra xarxa, el mòdem es pot connectar sol quan executeu  ciel.exe, o bé la vostra xarxa no es detecta i llavors l'opció "Recursos en línia" queda grisa (inactiva). 
Per resoldre aquests problemes executeu  options.exe i escolliu l'opció "1 Do not control network presence at startup".

Desinstal·lació:

Per retirar completament el programa, utilitzeu el programa de desinstal·lació del Windows i després netegeu manualment els arxius que hagin pogut restar dins del directori d'instal·lació.